Januszewicz, Maciej

Maciej Januszewicz
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
Edward Glądała
1933 - 2000
 
   
  
  
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Janusz Januszewicz
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Bożena Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Bożena Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janusz Januszewicz
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
DZIECI
FBarbara Januszewicz
Narodziny
Śmierć
MRoman Januszewicz
Narodziny
Śmierć
MMaciej Januszewicz
Narodziny
Śmierć