Januszewicz, Joanna

Joanna Januszewicz
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
Edward Glądała
1933 - 2000
 
   
  
  
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Wiesław Januszewicz
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mariola Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Mariola Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Wiesław Januszewicz
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
DZIECI
FAgnieszka Januszewicz
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Agnieszka Januszewicz
FDorota Januszewicz
Narodziny
Śmierć
FJoanna Januszewicz
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Joanna Januszewicz
MDawid Januszewicz
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Magda Walek
FBeata Januszewicz
Narodziny
Śmierć
FBrygida Januszewicz
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Brygida Januszewicz
FIzabela Januszewicz
Narodziny
Śmierć
FPaulina Januszewicz
Narodziny
Śmierć
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Joanna Januszewicz
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Joanna Januszewicz
OjciecWiesław Januszewicz
MamaMariola Glądała
Wykres potomków