Januszewicz, Janusz

Janusz Januszewicz
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MJanusz Januszewicz
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Bożena Glądała
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Janusz Januszewicz
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Bożena Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Bożena Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janusz Januszewicz
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
DZIECI
FBarbara Januszewicz
Narodziny
Śmierć
MRoman Januszewicz
Narodziny
Śmierć
MMaciej Januszewicz
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków