Glądała, Zbigniew

Zbigniew Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Edward Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Stefania Perlicka
OjciecCzesław Glądała
Mama?
RODZIC (F) Stefania Perlicka
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Edward Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FWiesława Glądała
Narodziny
Śmierć
FMałgorzata Glądała
Narodziny
Śmierć
MZbigniew Glądała
Narodziny
Śmierć