Glądała, Tomasz

Tomasz Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Sławomir Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Danuta Grochowska
OjciecKazimierz Glądała
MamaLeokadia Brodziak
RODZIC (F) Danuta Grochowska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Sławomir Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MTomasz Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mariola Klimczewska
Małżeństwoz Justyna Dyszewska
MRadosław Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Anna Kleniewska
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Tomasz Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mariola Klimczewska
Małżeństwoz Justyna Dyszewska
OjciecSławomir Glądała
MamaDanuta Grochowska
RODZIC (F) Mariola Klimczewska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Tomasz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MAdrian Glądała
Narodziny
Śmierć
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Tomasz Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mariola Klimczewska
Małżeństwoz Justyna Dyszewska
OjciecSławomir Glądała
MamaDanuta Grochowska
RODZIC (F) Justyna Dyszewska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Tomasz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MKrystian Glądała
Narodziny
Śmierć
MKamil Glądała
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków