Glądała, Teresa

Teresa Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
Edward Glądała
1933 - 2000
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Zdzisław Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Małgorzata Piwko
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
RODZIC (F) Małgorzata Piwko
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Zdzisław Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FUrszula Glądała
Narodziny
Śmierć
MPiotr Glądała
Narodziny
Śmierć
FTeresa Glądała
Narodziny
Śmierć