Glądała, Radosław

Radosław Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Sławomir Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Danuta Grochowska
OjciecKazimierz Glądała
MamaLeokadia Brodziak
RODZIC (F) Danuta Grochowska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Sławomir Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MTomasz Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mariola Klimczewska
Małżeństwoz Justyna Dyszewska
MRadosław Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Anna Kleniewska
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Radosław Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Anna Kleniewska
OjciecSławomir Glądała
MamaDanuta Grochowska
RODZIC (F) Anna Kleniewska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Radosław Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FZuzanna Glądała
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków