Glądała, Przemysław

Przemysław Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
Edward Glądała
1933 - 2000
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Zenon Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Jolanta Kielczyk
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
RODZIC (F) Jolanta Kielczyk
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Zenon Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MMarcin Glądała
Narodziny
Śmierć
FAneta Glądała
Narodziny
Śmierć
MPrzemysław Glądała
Narodziny
Śmierć
FEwelina Glądała
Narodziny
Śmierć