Glądała, Kamil

Kamil Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Tomasz Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mariola Klimczewska
Małżeństwoz Justyna Dyszewska
OjciecSławomir Glądała
MamaDanuta Grochowska
RODZIC (F) Justyna Dyszewska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Tomasz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MKrystian Glądała
Narodziny
Śmierć
MKamil Glądała
Narodziny
Śmierć