Glądała, Janusz

Janusz Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
 
 
Wanda Glądała
1924 - 1989
  
  
  
Malwina Wawryk
1912 - 1980
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Wanda Glądała
Urodziny1924
Śmierć1989
Małżeństwoz Wanda Glądała
OjciecWładysław Glądała
MamaMalwina Wawryk
DZIECI
MJanusz Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krystyna ...
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Janusz Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krystyna ...
Ojciec?
MamaWanda Glądała
RODZIC (F) Krystyna ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janusz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FAneta Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz ... Makowski
Małżeństwoz ... Kruszyna
MRobert Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Katarzyna ...
MGrzegorz Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Angelika ...
Wykres potomków