Glądała, Irena

Irena Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
Lucjan Glądała
1929 - 2012
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Kazimierz Glądała
Urodziny1954
Śmierć1990
Małżeństwoz Urszula ...
OjciecLucjan Glądała
Mama?
RODZIC (F) Urszula ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Kazimierz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MMarcin Glądała
Narodziny
Śmierć
FIrena Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janusz Sałapate
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Janusz Sałapate
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Irena Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Irena Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janusz Sałapate
OjciecKazimierz Glądała
MamaUrszula ...
DZIECI
Wykres potomków