Glądała, Henryk

Henryk Glądała
Narodziny: 1954
Śmierć: 1985
Fakty
  • 1954 - Birth -
  • 1985 - Death -
Przodkowie
   
 
   
  
  
 
Henryk Glądała
1954 - 1985
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Czesław Glądała
Urodziny1930
Śmierć1978 Wrocław
Małżeństwoz ?
OjciecFranciszek Glądała
MamaAntonina Stępień
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MHenryk Glądała
Narodziny1954
Śmierć1985
MEdward Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Stefania Perlicka