Glądała, Grzegorz

Grzegorz Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
Wanda Glądała
1924 - 1989
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Janusz Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krystyna ...
Ojciec?
MamaWanda Glądała
RODZIC (F) Krystyna ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janusz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FAneta Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz ... Makowski
Małżeństwoz ... Kruszyna
MRobert Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Katarzyna ...
MGrzegorz Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Angelika ...
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Grzegorz Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Angelika ...
OjciecJanusz Glądała
MamaKrystyna ...
RODZIC (F) Angelika ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Grzegorz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MDawid Glądała
Narodziny
Śmierć
MKamil Glądała
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków