Glądała, Edward

Edward Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Czesław Glądała
Urodziny1930
Śmierć1978 Wrocław
Małżeństwoz ?
OjciecFranciszek Glądała
MamaAntonina Stępień
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MHenryk Glądała
Narodziny1954
Śmierć1985
MEdward Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Stefania Perlicka
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Edward Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Stefania Perlicka
OjciecCzesław Glądała
Mama?
RODZIC (F) Stefania Perlicka
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Edward Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FWiesława Glądała
Narodziny
Śmierć
FMałgorzata Glądała
Narodziny
Śmierć
MZbigniew Glądała
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków