Glądała, Damian

Damian Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
Edward Glądała
1933 - 2000
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Bogusław Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Alicja Mazgaj
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
RODZIC (F) Alicja Mazgaj
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Bogusław Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MDamian Glądała
Narodziny
Śmierć
MMichał Glądała
Narodziny
Śmierć