Glądała, Aneta

Aneta Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
Wanda Glądała
1924 - 1989
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Janusz Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krystyna ...
Ojciec?
MamaWanda Glądała
RODZIC (F) Krystyna ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janusz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FAneta Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz ... Makowski
Małżeństwoz ... Kruszyna
MRobert Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Katarzyna ...
MGrzegorz Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Angelika ...
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) ... Makowski
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Aneta Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Aneta Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz ... Makowski
Małżeństwoz ... Kruszyna
OjciecJanusz Glądała
MamaKrystyna ...
DZIECI
MMariusz Makowski
Narodziny
Śmierć
FAleksandra Makowski
Narodziny
Śmierć
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) ... Kruszyna
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Aneta Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Aneta Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz ... Makowski
Małżeństwoz ... Kruszyna
OjciecJanusz Glądała
MamaKrystyna ...
DZIECI
FJulia Kruszyna
Narodziny
Śmierć
MAdrian Kruszyna
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków