Glądała, Andrzej

Andrzej Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
 
Elżbieta Oleś
1934 - 1989
  
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Kazimierz Glądała
Urodziny1934
Śmierć1988 Tarnów
Małżeństwoz Elżbieta Oleś
OjciecJan Glądała
MamaFranciszka Lisowska
RODZIC (F) Elżbieta Oleś
Urodziny1934
Śmierć1989 Mościska
Małżeństwoz Kazimierz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MPiotr Glądała
Narodziny1964
Śmierć2002
Małżeństwoz Ewa Chmura
MAndrzej Glądała
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Anna Kozak
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Andrzej Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Anna Kozak
OjciecKazimierz Glądała
MamaElżbieta Oleś
RODZIC (F) Anna Kozak
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Andrzej Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
Wykres potomków