Glądała, Adrian

Adrian Glądała
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Tomasz Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mariola Klimczewska
Małżeństwoz Justyna Dyszewska
OjciecSławomir Glądała
MamaDanuta Grochowska
RODZIC (F) Mariola Klimczewska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Tomasz Glądała
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MAdrian Glądała
Narodziny
Śmierć