Gaik, Teofilia

Teofilia Gaik
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Ignacy Gaik
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Marianna Zawadzka
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Marianna Zawadzka
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Ignacy Gaik
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FTeofilia Gaik
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1898z Antoni Laskowski w miejscowości Lututów
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Antoni Laskowski
Urodziny1876Rososz par.Lututów
Śmierć
Małżeństwo1898z Teofilia Gaik w miejscowości Lututów
OjciecIgnacy Laskowski
MamaFranciszka Szufraga
RODZIC (F) Teofilia Gaik
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1898z Antoni Laskowski w miejscowości Lututów
OjciecIgnacy Gaik
MamaMarianna Zawadzka
DZIECI
FMarianna Laskowska
Narodziny1901Rososz par.Lututów
Śmierć
FFranciszka Laskowska
Narodziny1902Rososz par.Lututów
Śmierć
MSzczepan Laskowski
Narodziny1904Rososz par.Lututów
Śmierć
Wykres potomków
Antoni Laskowski Narodziny: 1876
Marianna Laskowska Narodziny: 1901
Franciszka Laskowska Narodziny: 1902
Szczepan Laskowski Narodziny: 1904