Dys małżeństwa 1790-1795

Nr

Data

Miejscowość

Zaślubiony

Zaślubiona

1

17.01.1790

Dys

Antoni
Szczepaniak

Katarzyna
Hunek

2

17.01.1790

Dys

Franciszek
Dybała

Małgorzata
Lipszczonka

3

17.01.1790

Dys

Mikołaj
Suprin

Katarzyna
Klepczanka

4

17.01.1790

Rudka

Mateusz
Błaszczak

Barbara
Rakówna

5

24.01.1790

Nowy
Stawek
Nasutów

Andrzej
Stefaniak
z Nowego Stawka

Marianna
Goralówna
z Nasutowa.

6.

24.01.1790

Nowy
Stawek

Paweł
Stefaniak

Teresa
Oberszczonka

7

24.01.1790

Jakubowice
Konińskie

Walenty
Panek
wdowiec

Katarzyna
Buczkówna

8

31.01.1790

Dys

Kasper
Gądkowski

Marianna
Bernatowa
wdowa

9

16.02.1790

Wola
Niemiecka

Albert
Domownik

Marianna
Fiukalanka

10

16.02.1790

Jakubowice
Konińskie

Maciej
Drozd
z Krasienina

Antonina
Uramszczonka

11

16.02.1790

Dys

Mikołaj
Dziuba

Franciszka
Klepczonka

12

16.02.1790

Nasutów

Leon
Laskowski
wdowiec z Rozwadówka

Józefa
Gademska
c. Wincentego Gadomskiego.

13

2.05.1790

Nasutów

Antoni
Klepka
wdowiec z Dysa

Jadwiga
Lisówna
z Nasutowa.

14

2.05.1790

Nasutów

Jan
Łazuka wdowiec

Franciszka
Rubisiówna

15

30.05.1790

Nasutów,
Ciecierzyn

Walenty
Gruda
z Nasutowa.

Anna
Paczkówna
z Nasutowa.

16

27.06.1790

Dys

Walenty
Szubartowski
wdowiec

Katarzyna
Chmielowszczonka

17

4.07.1790

Stoczek

Andrzej
Pytka
wdowiec

Rozalia
Broczkowszczonka

18

18.07.1790

Stoczek

Maciej
Kozioł
wdowiec

Rozalia
Szyszkowszczonka

19

18.07.1790

Wola
Niemiecka

Jan
Caban
wdowiec

Jadwiga
Cierzykówna

20

31.10.1790

Dys

Sebastian
Sołtys

Krystyna
Klepczonka

21

7.11.1790

Dys

Laurenty
Całuj

Katarzyna
Stadniczonka

22

7.11.1790

Wola
Niemiecka

Jan
Włodarczyk

Apolonia
Cierzykowska

23

7.11.1790

Wola
Niemiecka

Sebastian
Lucka

Katarzyna
Fiukalonka

23

14.11.1790

Dys

Bartłomiej
Suprin

Marianna
Sacowszczonka

24

14.11.1790

Dys,
Kamionka

Sebastian
Oczyński
z Kamionki

Marianna
Klepczonka

25

21.11.1790

Dys

Jan
Sobociński
wdowiec

Małgorzata
Piotrowska
wdowa.

26

23.01.1791

Wola
Niemiecka

Franciszek
Małek

Agata
Doboszówna

27

23.01.1791

Wola
Niemiecka

Andrzej
Stalmach

Marianna
Cierzykówna

28

30.01.1791

Nasutów,
Kozłówka

Jacek
Prażmowski
z Kozłówki

Anna
Gawidzielówna
z Nasutowa.

29

30.01.1791

Ciecierzyn

Józef
Tkaczyk

Anna
Woleńszczonka

30

13.02.1791

Rudka,
Nasutów

Laurenty
Sobieszczański
z Rudki

Magdalena
Porzakówna
z Nasutowa

31

13.02.1791

Wola
Niemiecka

Jan
Lucka

Marianna
Brzozowszczanka

32

13.02.1791

Rudka,
Nasutów

Antoni
Sim
wdowiec

Rozalia
Wąsikowa
wdowa z Nasutowa.

33

13.02.1791

Nowy
Stawek

Wojciecha
Oborski
wdowiec

Marianna
Aximówna
wdowa

34

20.02.1791

Nasutów

Franciszek
Weskowicz

Agnieszka
Chilenka

35

20.02.1791

Dys

Łukasz
Kamieński

Zofia
Chojnowna

36

27.02.1791

Nasutów

Franciszek
Ćwikła
wdowiec

Marianna
Królikówna

37

27.02.1791

Rudka,
Nowy
Stawek

Albert
Turowski
z Rudki

Franciszka
Góralowa
wdowa z Nowego Stawka.

38

27.02.1791

Dys,
Stawek

Laurenty
Węgrzyn
wdowiec z Rudki

Marianna
Wesołowska
wdowa z Dysa.

39

27.02.1791

Dys

Józef
Guziak
wdowiec

Agata
Szkodziakówna

40

6.05.1791

Dys

Albert
Gromada
wdowiec

Zofia
Sołtysówna
wdowa

41

15.05.1791

Dys,
Nasutów

Paweł
Kozioł
wdowiec z Nasutowa

Agnieszka
Bernatówna
z Dysa.

42

12.06.1791

Nasutów

Michał
Pytka

Małgorzata
Woźniaczonka

43

24.07.1791

Rudka,
Dys

Jakub
Paszczuk
wdowiec z Dysa

Magdalena
Węgrzynówna
z Rudki.

44

31.07.1791

Ciecierzyn

Bartłomiej
Latko
z Baszek

Marianna
Urbasiowa
wdowa z Ciecierzyna.

45

20.11.1791

Jakubowice
Konińskie

Sebastian
Bartis

Marianna
Pankówna

46

20.11.1791

Jakubowice
Konińskie

Andrzej
Urmaski

Magdalena
Podstawczonka

47

5.01.1792

Jakubowice
Konińskie

Antoni
Malinowski
z Krężnicy

Salomea
Rubowska

48

22.01.1792

Dys

Jan
Struzek wdowiec

Zofia
Kozicha

49

22.01.1792

Stoczek

Adam
Kuzioła

Jadwiga
Koterzonka

50

5.02.1792

Nasutów,
Nowy
Stawek

Michał
Stefaniak
z Nowego Stawku

Marianna
Mitrutówna
z Nasutowa.

51

5.02.1792

Rudka

Laurenty
Szkodziak
z Dysa

Elżbieta
Sokołówna
z Rudki.

52

5.02.1792

Dys

Jakub
Kręglicki
wdowiec

Teresa
Całusiówna

53

5.02.1792

Nasutów,
Kamionka

Mateusz
Mai
wdowiec z Kamionki

Marianna
Wójtowiczówna
wdowa.

54

12.02.1792

Dys

Wojciech
Adamczyk

Marianna
Woźniakówna

55

12.02.1792

Nasutów

Antoni
Czwikła

Marianna
Czarnolaska

56

12.02.1792

Nasutów,
Stoczek

Jan
Szyszkowski

Katarzyna
Gawidzielówna

57

12.02.1792

Nasutów

Stanisław
Capała

Franciszka
Plewczonka

58

12.02.1792

Dys

Wojciech
Krupa
Włeskowski

Marianna
Kodimówna

59

19.02.1792

Nasutów

Antoni
Porzak

Agnieszka
Pierogówna

60

19.02.1792

Jakubowice
Konińskie

Szymon
Paszczyk
wdowiec

Krystyna
Pozarkówna

61

20.05.1792

Nasutów

Mateusz
Mitrut

Rozalia
Woźna

62

22.07.1792

Wola
Niemiecka

Michał
Caban
Wdowiec

Apolonia
Urbasiówna

63

18.11.1792

Wola
Niemiecka

Marcin
Fiukała

Marianna
Szczepanikówna

64

25.11.1792

Nasutów

Szymon
Kowalczyk

Marianna
Kuziołówna

65

25.11.1792

Dys,
Wola
Niemiecka

Stanisław
Klimek
z Dysa

Anna
Kowalczykówna
z Woli Niemieckiej.

66

13.01.1793

Rudka

Mateusz
Stefaniak

Katarzyna
Odziemkówna

67

20.01.1793

Nasutów

Andrzej
Góral

Agata
Królikówna

68

20.01.1793

Dys

Tomasz
Studziński

Jadwiga
Lipszczonka

69

20.01.1793

Nasutów,
Stoczek

Kazimierz
Kozioł
ze Stoczka

Dorota
Grudzionka
z Nasutowa.

70

20.01.1793

Wola
Niemiecka

Piotr
Gromek

Marianna
Tarnowszczanka

71

20.01.1793

Nasutów

Wojciech
Czwikła
wdowiec

Krystyna
Hunek
wdowa

72

27.01.1793

Wola,
Rudka

Wincenty
Piekarczyk

Anna
Dominówna

73

27.01.1793

Nasutów,
Rudka

Sebastian
Klepka
z Rudki

Marianna
Lisówna
z Nasutowa.

74

27.01.1793

Rudka,
Wola

Stanisław
Cierzyk
z Woli

Marianna
Błaszczakówna
z Rudki.

75

27.01.1793

Rudka

Wojciech
Turowski
wdowiec

Franciszka
Mexulonka

76

27.01.1793

Dys

Laurenty
Wójniak

Rozalia
Szkodziakówna

77

27.01.1793

Wola
Niemiecka

Kazimierz
Małek

Katarzyna
Doboszówna

78

3.02.1793

Jakubowice
Konińskie

Franciszek
Gromek

Franciszka
Bałówna

79

3.02.1793

Wola,
Nowy
Dwór

Jozef
Cierzyk
z Woli Niemieckiej

Rozalia
Maichrzakówna
z Nowego Dworu.

80

3.02.1793

Wola
Niemiecka

Szymon
Urbos

Marianna
Doboszówna

81

3.02.1793

Dys,
Ciecierzyn

Andrzej
Gilewski
z Ciecierzyna

Jadwiga
Jaskulanka

82

3.02.1793

Nasutów,
Stoczek

Mateusz
Szyszkowski
wdowiec ze Stoczka

Elżbieta
Putówna
z Nasutowa

83

3.02.1793

Wola
Niemiecka

Paweł
Dobosz

Agata
Gromkówna

84

3.02.1793

Jakubowice
Konińskie

Tomasz
Podstawka
wdowiec

Agnieszka
Gawrońska
wdowa.

85

10.02.1793

Dys

Wojciech
Klepska
wdowiec

Krystyna
Zbieciakówna

86

10.02.1793

Jakubkowice

Paweł
Baciński
wdowiec

Marianna
Uramkówna

87

10.02.1793

Nasutów

Sebastian
Gruda

Katarzyna
Kustralina

88

10.02.1793

Wola
Niemiecka

Kazimierz
Urbas

Marianna
Klimentowiczówna

89

12.05.1793

Wola
Niemiecka,
Niemce

Szymon
Barzczyk
wdowiec z Niemiec

Marianna
Włodarczykówna

90

22.05.1793

Dys

Józef
Szewczyk
wdowiec

Franciszka
Trąbczenka

91

26.05.1793

Dys

Józef
Suprin
wdowiec

Jadwiga
Kroczówna

92

21.07.1793

Wola
Niemiecka

Jan
Gromaszek

Jadwiga
Cabanówna
wdowa

93

11.08.1793

Nowy
Stawek

Wojciech
Laweczny

Marianna
Goralowa
wdowa

94

22.09.1793

Nasutów

Walenty
Gruda
wdowiec

Katarzyna
Kustrzelina
wdowa

95

20.10.1793

Nasutów

Karol
Jabłoński

Marianna
Woniłowiczówna

96

3.11.1793

Wola
Niemiecka

Krzysztof
Piekarczyk

Elżbieta
Doboszówna

97

10.11.1793

Jakubowice
Konińskie

Jan
Kołpak

Teresa
Trawczanka

98

17.11.1793

Jakubowice

Wojciech
Paszczyk

Zofia
Podstawkówna

99

17.11.1793

Jakubowice

Jan
Bat

Agnieszka
Pankówna

100

17.11.1793

Jakubowice

Stefan
Kaczorowski

Teresa
Pankówna

101

17.11.1793

Wola
Niemiecka

Andrzej
Bartosik
wdowiec

Marianna
Gromkówna
wdowa

102

24.11.1793

Stoczek

Grzegorz
Kuzioła
wdowiec

Franciszka
Wiśniowska
wdowa

103

6.01.1794

Nasutów,
Jakubowice

Felicjan
Piotrowski
wdowiec z Jakubowic

Franciszka
Brocha
z Nasutowa

104

12.01.1794

Ciecierzyn

Paweł
Klimek
wdowiec

Rozalia
[Irdzyna?] wdowa

105

26.01.1794

Jakubowice
Konińskie

Antoni
Krupa
wdowiec

Katarzyna
Jaśkowszczanka

106

26.01.1794

Nasutów

Łukasz
Och

Katarzyna
Tomalówna

107

26.01.1794

Nowy
Stawek

Józef
Stefaniak
wdowiec

Katarzyna
Sobocianka

108

9.02.1794

Wola
Niemiecka

Paweł
Kowalczyk
wdowiec

Julianna
Zdurczonka

109

16.02.1794

Rudka

Piotr
Sobczak
wdowiec

Justyna
Grabarzycka

110

18.02.1794

Jakubowice

Ignacy
Gruszecki

Cecylia
Gruszecka

111

23.02.1794

Ciecierzyn

Paweł
Grygiel
wdowiec

Katarzyna
Klimkówna

112

23.02.1794

Ciecierzyn

Wincenty
Buczek
z Ciecierzyna

Marianna
Pietrzakówna
z Dysa.

113

2.03.1794

Dys

Marcin
Sołtys

Franciszka
Szkodziaczka

114

2.03.1794

Dys

Jakub
Całuj
wdowiec

Jadwiga
Dziubówna

115

1.06.1794

Nasutów

Grzegorz
Krępacz
wdowiec

Katarzyna
Kozłowa
wdowa

116

6.07.1794

Dys

Jacek
Sołtys

Marianna
Lewendoszczanka

117

20.07.1794

Rudka

Franciszek
Klępka
wdowiec

Marianna
Włodarczyk
wdowa

118

17.08.1794

Nasutów

Jakub
Prokop

Katarzyna
Kopikowa
wdowa

119

24.08.1794

Rudka

Łukasz
Kowalczyk

Franciszka
Ochówna

120

19.10.1794

Nasutów

Jan
Smolarz

Roża
Maletionka

121

19.11.1794

Ciecierzyn

Grzegorz
Kręglicki
z Dysa

Agnieszka
Woleńszczanka

122

23.11.1794

Ciecierzyn

Paweł
Nieznaj

Elżbieta
Fusówna

123

23.11.1794

Nowy
Stawek

Błażej
Strużek

Marianna
Góralówna

124

23.11.1794

Ciecierzyn

Bartłomiej
Kapral
wdowiec z Baszek

Anna
Głąbik
z Ciecierzyna.

125

11.01.1795

Nasutów

Stefan
Woźny

Rozalia
Wyckówna

126

25.01.1795

Nasutów

Paweł
Gozd
z Kamionki

Marianna
Wójtowiczówna

127

1.02.1795

Nasutów

Wojciech
Mitrut
wdowiec

Jadwiga
Wykrętasówna

128

1.02.1795

Ciecierzyn

Maciej
Gromek
wdowiec

Katarzyna
Kluska
wdowa

129

8.02.1795

Nasutów,
Nowy
Stawek

Maciej
Mitrut
z Nasutowa

Agnieszka
Ławnikówna
z Nowego Stawka.

130

8.02.1795

Dys

Jan
Kucharski

Franciszka
Szewczykówna

131

15.02.1795

Nasutów

Jan
Kalina

Anna
Nowakowska

132

15.02.1795

Nasutów

Paweł
Niećko

Marianna
Kosicha

133

25.05.1795

Nasutów

Stanisław
Zdziebelski
wdowiec

Jadwiga
Powałkówna
wdowa

134

5.07.1795

Dys

Marcin
KAniecki
wdowiec

Agnieszka
Tomczakówna

135

23.08.1795

Rudka

Wincenty
Szczęsny
wdowiec

Katarzyna
Justyńska
wdowa

136

20.09.1795

Nasutów

Stanisław
Capała
wdowiec

Zofia
Lis
wdowa

137

27.09.1795

Ciecierzyn

Michał
Paczek

Elżbieta
Paskówna

138

25.10.1795

Nasutów
Rudka

Jan
Domin

Katarzyna
Mitrut

139

8.11.1795

Wola
Niemiecka

Marcin
Łucka

Wiktoria
Rak

140

8.11.1795

Ciecierzyn

Kazimierz
Drzewiński

Małgorzata
Fasławska

141

8.11.1795

Jakubowice
Konińskie

Mikołaj
Bat

Marianna
Pozarówna

142

8.11.1795

Wola
Niemiecka

Piotr
Caban

Marianna
Doboszówna

143

15.11.1795

Dys

Jan
Strykowski

Magdalena
Lipska

144

15.11.1795

Dys

Andrzej
Kręglicki

Barbara
Kucharszczanka

145

15.11.1795

Jakubowice
Konińskie

Józef
Krzaczek

Barbara
Trawczanka

146

22.11.1795

Wola
Niemiecka

Sebastian
Klepka
wdowiec z Rudki

Magdalena
Cabanówna
z Woli Niemieckiej.