Dulas, Franciszek

Franciszek Dulas
Narodziny:
Śmierć:
Fakty
  Przodkowie
     
  ?
   
     
    
    
  ?
   
    
   
    
  ?
   
     
    
    
  ?
   
  Arkusz rodzinny - dziecko
  RODZIC (M) Wojciech Dulas
  Urodziny
  Śmierć
  Małżeństwoz Małgorzata Szewczyk
  Ojciec?
  Mama?
  RODZIC (F) Małgorzata Szewczyk
  Urodziny
  Śmierć
  Małżeństwoz Wojciech Dulas
  Ojciec?
  Mama?
  DZIECI
  MFranciszek Dulas
  NarodzinyWójcin
  Śmierć
  Małżeństwoz Marcjanna Lorenc
  Arkusz rodzinny - małżonek
  RODZIC (M) Franciszek Dulas
  UrodzinyWójcin
  Śmierć
  Małżeństwoz Marcjanna Lorenc
  OjciecWojciech Dulas
  MamaMałgorzata Szewczyk
  RODZIC (F) Marcjanna Lorenc
  UrodzinyWójcin
  Śmierć
  Małżeństwoz Franciszek Dulas
  OjciecDaniel Lorenc
  MamaFranciszka Cierkosz
  DZIECI
  Wykres potomków