Doktor, Marianna

Marianna Doktor
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Filip Doktor
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Elżbieta Żurek
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Elżbieta Żurek
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Filip Doktor
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FMarianna Doktor
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1857z Mateusz Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Mateusz Glądała
Urodziny1831Chróścin par.Mieleszyn
Śmierć1913 Chróścin par. Bolesławiec
Małżeństwo1857z Marianna Doktor w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
Małżeństwo1873z Karolina Wierzbińska vel Stempień
Małżeństwo1885z Józefa Hasik z d.Mania
OjciecJakub Glądała
MamaMarianna Brząkała
RODZIC (F) Marianna Doktor
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1857z Mateusz Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
OjciecFilip Doktor
MamaElżbieta Żurek
DZIECI
MBartłomiej Glądała
Narodziny1865Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
Małżeństwo1895z Marianna Płuska w miejscowości Bolesławiec
FFranciszka Glądała
Narodziny1860Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć1884Chróścin par. Mieleszyn
MJózef Glądała
Narodziny1863
Śmierć1889
Wykres potomków
Mateusz Glądała Narodziny: 1831 Śmierć: 1913
Bartłomiej Glądała Narodziny: 1865
Franciszka Glądała Narodziny: 1897
Jan Glądała Narodziny: 1902
Kazimierz Glądała Narodziny: 1934 Śmierć: 1988
Elżbieta Oleś Narodziny: 1934 Śmierć: 1989
Piotr Glądała Narodziny: 1964 Śmierć: 2002
Ewa Chmura Narodziny: 1968 Śmierć: 2007
Marianna Glądała Narodziny: 1895
Franciszek Glądała Narodziny: 1904
Franciszka Glądała Narodziny: 1860 Śmierć: 1884
Józef Glądała Narodziny: 1863 Śmierć: 1889