Doktor, Filip

Filip Doktor
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
 
?
  
  
  
?
 
  
 
  
?
 
 
?
  
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
RODZIC (U) ?
Urodziny
Śmierć
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MFilip Doktor
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Elżbieta Żurek
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Filip Doktor
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Elżbieta Żurek
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Elżbieta Żurek
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Filip Doktor
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FMarianna Doktor
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1857z Mateusz Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
Wykres potomków
Mateusz Glądała Narodziny: 1831 Śmierć: 1913
Bartłomiej Glądała Narodziny: 1865
Franciszka Glądała Narodziny: 1897
Jan Glądała Narodziny: 1902
Kazimierz Glądała Narodziny: 1934 Śmierć: 1988
Elżbieta Oleś Narodziny: 1934 Śmierć: 1989
Piotr Glądała Narodziny: 1964 Śmierć: 2002
Ewa Chmura Narodziny: 1968 Śmierć: 2007
Marianna Glądała Narodziny: 1895
Franciszek Glądała Narodziny: 1904
Franciszka Glądała Narodziny: 1860 Śmierć: 1884
Józef Glądała Narodziny: 1863 Śmierć: 1889