Cichy, Szczepan

Szczepan Cichy
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
 
  
 
  
 
   
  
  
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Mikołaj Cichy
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Helena Konieczna
OjciecMaciej Cichy
MamaZuzanna ...
RODZIC (F) Helena Konieczna
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mikołaj Cichy
Małżeństwo1831z Tomasz Glądała w miejscowości Chróścin par.Mieleszyn
OjciecGrzegorz Konieczny
MamaMarianna ...
DZIECI
MSzczepan Cichy
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1863z Wiktoria Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Szczepan Cichy
Urodziny
Śmierć
Małżeństwo1863z Wiktoria Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
OjciecMikołaj Cichy
MamaHelena Konieczna
RODZIC (F) Wiktoria Glądała
Urodziny1832Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
Małżeństwo1863z Szczepan Cichy w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
OjciecMikołaj Glądała
MamaAgnieszka Drzonek
DZIECI
FFranciszka Cichy
Narodziny1866Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
MJan Cichy
Narodziny1868Chróścin par. Mieleszyn
Śmierć
Wykres potomków
Wiktoria Glądała Narodziny: 1832
Franciszka Cichy Narodziny: 1866
Jan Cichy Narodziny: 1868