Cichy, Mikołaj

Mikołaj Cichy
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Maciej Cichy
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Zuzanna ...
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Zuzanna ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Maciej Cichy
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MMikołaj Cichy
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Helena Konieczna
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Mikołaj Cichy
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Helena Konieczna
OjciecMaciej Cichy
MamaZuzanna ...
RODZIC (F) Helena Konieczna
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Mikołaj Cichy
Małżeństwo1831z Tomasz Glądała w miejscowości Chróścin par.Mieleszyn
OjciecGrzegorz Konieczny
MamaMarianna ...
DZIECI
MSzczepan Cichy
Narodziny
Śmierć
Małżeństwo1863z Wiktoria Glądała w miejscowości Chróścin par. Mieleszyn
Wykres potomków
Wiktoria Glądała Narodziny: 1832
Franciszka Cichy Narodziny: 1866
Jan Cichy Narodziny: 1868