Chojnowski, Sebastian

Sebastian Chojnowski
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
Edward Glądała
1933 - 2000
 
   
  
  
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Henryk Chojnowski
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Anna Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Anna Glądała
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Henryk Chojnowski
OjciecEdward Glądała
MamaStanisława Opałka
DZIECI
FMałgorzata Chojnowski
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Małgorzata Chojnowski
MPaweł Chojnowski
Narodziny
Śmierć
MSebastian Chojnowski
Narodziny
Śmierć