Burda, Teresa

Teresa Burda
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
Julian Glądała
1894 - 1968
 
 
Janina Glądała
1923 - 1994
  
  
  
Marianna Paluch
1895 - 1976
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Ludwik Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janina Glądała
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Janina Glądała
Urodziny1923
Śmierć1994
Małżeństwoz Ludwik Burda
OjciecJulian Glądała
MamaMarianna Paluch
DZIECI
FTeresa Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Marian Lorenc
MHenryk Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Maria Błaszczyńska
MAndrzej Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Alicja Markarska
MMarek Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Janina Gawełczyk
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Marian Lorenc
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Teresa Burda
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Teresa Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Marian Lorenc
OjciecLudwik Burda
MamaJanina Glądała
DZIECI
MPiotr Lorenc
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Małgorzata ...
MTomasz Lorenc
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków