Burda, Marcin

Marcin Burda
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
Janina Glądała
1923 - 1994
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Andrzej Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Alicja Markarska
OjciecLudwik Burda
MamaJanina Glądała
RODZIC (F) Alicja Markarska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Andrzej Burda
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FJustyna Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krzysztof Franczak
MMarcin Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Magdalena Ziglewska
FAleksandra Burda
Narodziny
Śmierć
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Marcin Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Magdalena Ziglewska
OjciecAndrzej Burda
MamaAlicja Markarska
RODZIC (F) Magdalena Ziglewska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Marcin Burda
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MMateusz Burda
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków