Burda, Justyna

Justyna Burda
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
Janina Glądała
1923 - 1994
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Andrzej Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Alicja Markarska
OjciecLudwik Burda
MamaJanina Glądała
RODZIC (F) Alicja Markarska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Andrzej Burda
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FJustyna Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krzysztof Franczak
MMarcin Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Magdalena Ziglewska
FAleksandra Burda
Narodziny
Śmierć
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Krzysztof Franczak
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Justyna Burda
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Justyna Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krzysztof Franczak
OjciecAndrzej Burda
MamaAlicja Markarska
DZIECI
MFilip Franczak
Narodziny
Śmierć
FJulia Franczak
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków