Burda, Jacek

Jacek Burda
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
Janina Glądała
1923 - 1994
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Henryk Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Maria Błaszczyńska
OjciecLudwik Burda
MamaJanina Glądała
RODZIC (F) Maria Błaszczyńska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Henryk Burda
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MJacek Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Urszula Maciejewska
MMarek Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Dorota Maciejewska
MAdam Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Ewa Czaja
FEwa Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krzysztof Kozłowski
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Jacek Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Urszula Maciejewska
OjciecHenryk Burda
MamaMaria Błaszczyńska
RODZIC (F) Urszula Maciejewska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Jacek Burda
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MRafał Burda
Narodziny
Śmierć
MKamil Burda
Narodziny
Śmierć
FMarianna Burda
Narodziny
Śmierć
Wykres potomków