Budzyński, Paweł

Paweł Budzyński
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
Maria Glądała
1921 - 1961
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Julian Budzyński
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Stanisława ...
OjciecAntoni Budzyński
MamaMaria Glądała
RODZIC (F) Stanisława ...
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Julian Budzyński
Ojciec?
Mama?
DZIECI
FJustyna Budzyńska
Narodziny
Śmierć
FMonika Budzyńska
Narodziny
Śmierć
FAnna Budzyńska
Narodziny
Śmierć
MPaweł Budzyński
Narodziny
Śmierć