Broszkowski, Mariusz

Mariusz Broszkowski
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
?
 
   
  
  
?
 
  
 
  
 
   
  
  
Maria Glądała
1921 - 1961
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Jan Broszkowski
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Urszula Budzyńska
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Urszula Budzyńska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Jan Broszkowski
OjciecAntoni Budzyński
MamaMaria Glądała
DZIECI
MMariusz Broszkowski
Narodziny
Śmierć