Tabela powinności wsi Świdnik Duży z 1762 r.

Tabela powinności Świdnika Dużego z 1762 roku

Świdnik
Obecnie miasto i gmina w województwie lubelskim , powiecie świdnickim.

Niegdyś Świdnik Duży wraz ze Świdnikiem Małym należał do powiatu lubelskiego, gmina Wólka, parafia Kalinowszczyzna.

Poddani
Gruntowi Świdnika Wielkiego 1762 roku.

Dni
Pańskie

Czynsze

Kapłon

Ciągłe

Piesze

Zł.

Gr.

Sze.

 

Michał
Warganowski

2

2

4

2

2

Marcin
Gembka

2

4

4

2

2

Sebastian
Karas

2

9
?

29

2

Maciej
Piotrowski

2

29

2

Stanisław
Smok

2

5

26

2

2

Andrzej
Odrzel woyt

2

4

24

2

2

Wawrzyniec
Lawtak

2

2

Szymon
Jusiak

2

2

Walenty
Adamiec

2

7

7

2

Wawrzyniec
Adamiec

2

6

10

2

Bartłomiej
Blaszak

2

3

29

2

2

Jan
Niziołek

2

22

2

Tomasz
Oleszek

2

4

24

2

2

Wawrzyniec
Spilewski

2

6

18

2

2

Maciej
Pawlak

2

6

10

2

Józef
Pietrak

2

4

2

Wawrzyniec
Jaszczak

2

5

24

1

2

Paweł
Flisek

2

5

9

2

Wawrzyniec
Grześ

2

11
?

12

2

Paweł
Kaczak

2

2

Józef
Szewczyk

2

2

Kasper
Dybkowski

2

2

Jędrzej
Bryłka

2

14

2

Grzegorz
Brych

2

14

24

2

2

Wojciech
Cichy

2

2

Kazimierz
Kocot

2

1

12

1

2

Michał
Bryłka

2

3

29

2

Maciej
Oleszek

2

2

Jakub
Gembka

2

2

Antoni
Kuchnik

2

14

2

 

26

34

150

 

 

60

Komornicy

Jan

1

Wojciech
Chruśniak

1

Michał
Wysocki

1

Marcinowa
Kusczyna

1
Pańszczyzny ciągłej dni na tydzień 2,6 na Rok 1352………………….676 zł.

Pańszczyzny pieszej od poddanych gruntowych na tydzień

dni 3,4 na rok dni 1768…………………………………………………………..442 zł.

Pańszczyzny pieszej od komorników na tydzień

dni 4 na Rok 208……………………………………………………………………..41 zł.

Za nieprzędzenie motkow od Poddanych

30 od każdego na Rok rachując dni 2 uczyni dni 60……………………..15zł.

Czynszy z pół tak na siedzianych jako i na dworskich

gruntach naiętych……………………………………………………………………158 zł.

Za kapłonów 60 ……………………………………………………………………..30 zł.

Arendy …………………………………………………………………………………1700zł.

Suma……………………………………………………………………………………………..3062 zł.