Burda, Ewa

Home / Burda, Ewa
Ewa Burda
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
Janina Gldaa
1923 - 1994
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Henryk Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Maria Baszczyska
OjciecLudwik Burda
MamaJanina Gldaa
RODZIC (F) Maria Baszczyska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Henryk Burda
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MJacek Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Urszula Maciejewska
MMarek Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Dorota Maciejewska
MAdam Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Ewa Czaja
FEwa Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krzysztof Kozowski
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Krzysztof Kozowski
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Ewa Burda
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Ewa Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krzysztof Kozowski
OjciecHenryk Burda
MamaMaria Baszczyska
DZIECI
Wykres potomków