Burda, Ewa

Home / Burda, Ewa
Ewa Burda
Narodziny:
Śmierć:
Przodkowie
   
 
   
  
  
Janina Glądała
1923 - 1994
 
  
 
  
?
 
   
  
  
?
 
Arkusz rodzinny - dziecko
RODZIC (M) Henryk Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Maria Błaszczyńska
OjciecLudwik Burda
MamaJanina Glądała
RODZIC (F) Maria Błaszczyńska
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Henryk Burda
Ojciec?
Mama?
DZIECI
MJacek Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Urszula Maciejewska
MMarek Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Dorota Maciejewska
MAdam Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Ewa Czaja
FEwa Burda
Narodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krzysztof Kozłowski
Arkusz rodzinny - małżonek
RODZIC (M) Krzysztof Kozłowski
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Ewa Burda
Ojciec?
Mama?
RODZIC (F) Ewa Burda
Urodziny
Śmierć
Małżeństwoz Krzysztof Kozłowski
OjciecHenryk Burda
MamaMaria Błaszczyńska
DZIECI
Wykres potomków