Parafia Wójcin zaślubiny 1708-1808

Home / Metryki - Wójcin / Parafia Wójcin zaślubiny 1708-1808

Skorowidz zaślubionych w parafii pw. św. Katarzyny w Wójcinie od 1708 do 1808 roku.

L.p.

Rok

Nr

Zaślubiony

Zaślubiona

Księga I ślubów od 1708 do 1747

1

1708

1

Kaczmarzyk Jakub kawaler

Marianna Hibowska wdowa z młyna Wójcin

2

1708

2

Owczarek Piotr kawaler

Agnieszka Dulasianka panna ze Żdżar

3

1708

3

Rafałek Józef kawaler

Dorota Musiałkowa wdowa z Wójcina

4

1708

4

Wróbel Andrzej kawaler

Marianna Włodarzanka panna z Wójcina

5

1708

5

Owczarek Michał kawaler

Petronela Kmiecik panna z Wójcina

6

1709

6

Zborowski Tomasz kawaler z Parcic

Jadwiga Dziubianka panna ze Żdżar

7

1709

7

Światły Mikołaj z Chróścina

Marianna Kostrzanka panna z Wójcina

8

1709

8

Pawlik Wawrzyniec [ew. Laurenty] kawaler z Piask w par. Bolesławiec

Katarzyna [Dziala…] panna ze Żdżar

9

1709

9

Pietrasik Szymon kawaler

Barbara Jękalina wdowa z Goli

10

1709

10

Pyzałka Kazimierz kawaler

Katarzyna Łukówna panna z Wiewiórki

11

1711

11

Gugała Mateusz kawaler z Wieruszowa

Katarzyna Kościelniakówna panna z
Wójcina

12

1711

12

Cichosz Stanisław kawaler

Marianna Rafalanka panna z Wójcina

13

1711

13

Nowomiejski Paweł kawaler

Marianna Przezdziel panna z Goli

14

1712

14

Kot Paweł kawaler z Jaszkowice na Śląsku

Ewa Szydlanka panna luteranka z Goli

15

1712

15

Piasta Tomasz kawaler

Regina Włodarzanka panna z Wójcina

16

1712

16

Chudy Sebastian kawaler

Regina Glądalanka [Glądała] z Wójcina

17

1713

17

Jarosiewicz Sebastian kawaler z młyna
Przedmoście

Agnieszka Cichoszczonka panna z Wójcina

18

1713

18

Ogrodnik Grzegorz kawaler z Cieszęcina

Anna Dudzina wdowa luteranka z Goli

19

1713

19

Chudek Sebastian kawaler z Wójcina

Agnieszka Jeburzanka panna z Radostowa

20

1713

20

Cichosz Grzegorz kawaler

Ewa Włodarzanka panna z Wójcina

21

1713

21

Żyłka Bonawentura wdowiec z Mieleszyna

Agnieszka Dziubina wdowa ze Żdżar

22

1714

22

Kmiecik Jan kawaler z Wójcina

Marianna Łazarzówna panna ze Żdżar

23

1715

23

Lupak Wojciech kawaler z Wójcina

Zofia Klimachowa wdowa z Kochlowy

24

1715

24

Machelski Józef kawaler

Zofia Nagornianka panna ze Żdżar

25

1715

25

Kuchcik Błażej kawaler

Agnieszka Janikowska panna z Wójcina

26

1715

26

Jagiełka Maciej kawaler z Wójcina

Marianna Markówka panna ze Żdżar

27

1715

27

Maślanka Paweł kawaler

Zofia Musialanka panna z Wójcina

28

1715

28

Mądel Grzegorz kawaler

Zofia Skalonka panna z Wójcina

29

1717

29

Wypych Maciej kawaler

Marianna Wróblowa wdowa z Wójcina

30

1717

30

Kuner Grzegorz kawaler

Zofia Cieślanka panna luteranka z Goli

31

1717

31

Chmielnicki Marcin kawaler

Katarzyna Milewska panna szlachetna z
Wójcina

32

1717

32

Kostera Wojciech kawaler

Ewa Poprawianka panna z Wójcina

33

1717

33

Kmiecik Jan kawaler

Gertruda Cichoszanka panna z Wójcina

34

1717

34

Eychert Tomasz kawaler z Bolesławca

Weronika Gniełczanka z Byczyny

35

1718

35

Rychlik Idzi kawaler z Wójcina

Barbara Wypyszanka panna ze Żdżar

36

1718

36

Zimoch Andrzej kawaler

Zofia Łupianka panna z Wójcina

37

1718

37

Stępniak Jan kawaler z Wójcina

Marianna Pawlikówka panna z Goli

38

1719

38

Dworaczek Jakub kawaler z Wójcina

Anna Niemczanka panna ze Żdżar

39

1719

39

Psuja Kasper kawaler z Dzietrzkowic

Jadwiga Klatczanka panna ze Żdżar

40

1719

40

Głowienka Szymon kawaler

Gertruda Dworczanka panna z Wiewiórki

41

1719

41

Dulas Wojciech kawaler

Agnieszka Niemcówna panna ze Żdżar

42

1719

42

Piasta Walenty kawaler

Ewa Skalanka panna z Wójcina

43

1720

43

Dwornik Bartłomiej kawaler z Wiewiórki

Jadwiga Włodarczanka panna z Wójcina

44

1720

44

Nawrot Wojciech kawaler z Siemianic

Marianna Dziubianka panna ze Żdżar

45

1720

45

Lisik Maciej kawaler ze Żdżar

Marianna Kowalówna panna z Łubnic

46

1720

46

Wolniczak Paweł kawaler

Katarzyna Przeździak panna z Goli

47

1720

47

Lupa Bartłomiej kawaler

Ewa Dworzanka panna z Wiewiórki

48

1721

48

Mądelak Jakub kawaler z Wójcina

Ewa Szkopiak panna z Łubnic

49

1721

49

Głowieńczak Wojciech kawaler

Agnieszka MArkówna panna ze Żdżar

50

1721

50

Grydzyk Walenty kawaler z Łubnic

Małgorzata Cichoszczanka panna z Wójcina

51

1722

51

Dziubka Sebastian kawaler ze Żdżar

Konstancja Mrozek panna z młyna
Wiewiórka

52

1722

52

Szczubrzyczak Walery kawaler

Marianna Wyskwarzanka panna z Goli

53

1722

53

Kaniak Szymon kawaler

Marianna Wolnianka panna z Goli

54

1722

54

Woźniak Walenty kawaler

Marianna Trzaskawianka panna ze Żdżar

55

1723

55

Szukalak Jakub kawaler z Mieleszyna

Gertruda Łazarzanka panna ze Żdżar

56

1723

56

Mistrzyk Jakub kawaler z Radostowa

Barbara Ratusznianka panna ze Żdżar

57

1723

57

Kubat Jan kawaler z Chróścina

Ewa Chudzianka panna z Wójcina

58

1723

58

Mądel Grzegorz kawaler

Regina Szcześnianka panna z Wójcina

59

1723

59

Marek Wojciech kawaler

Gertruda Wawrówna panna ze Żdżar

60

1724

60

Wiśniewski Andrzej kawaler z Rychtal
(wcześniej ze Śląska)

Marianna Mielcarzanka pana z Goli

61

1724

61

Krol Bartłomiej kawaler z młyna Gołkowie na Śląsku

Ewa Burzanka panna z Goli

62

1724

62

Zimoszczyk Walenty kawaler

Jadwiga Wałciszanka panna ze Żdżar

63

1724

63

Szkopik Stanisław kawaler z Goli

Marianna Sowianka panna ze Świniar

64

1724

64

[Skali..] Walenty kawaler

Ewa Durzanka panna z Wójcina

65

1725

65

Łazarczyk Jakub kawaler ze Żdżar

Magdalena Klarczanka panna z Wiewiórki

66

1725

66

Ogieńczak Stanisław kawaler z Lututowa

Agnieszka Adamczonka panna z
Dzietrzkowic

67

1725

67

Pastucha Walenty kawaler z Wiewiórki

Jadwiga Łopuszanka z Truskolas

68

1725

68

Augustyniak Wacław kawaler z Kamionki

Zofia Pankowa panna ze Żdżar

69

1725

69

Zatajczyk Łukasz kawaler

Marianna Wawrówna panna ze Żdżar

70

1726

70

Wawerek Maciej kawaler

Gertruda Ratusznianka panna ze Żdżar

71

1726

71

Mantasik Mateusz kawaler

Regina [Calebikówna?] panna z Wójcina

72

1726

72

Paluch Wawrzynuec [ew. Laurenty] kawaler

Zofia Durzanka panna z Wójcina

73

1727

73

Szablowski Andrzej kawaler

Zofia Wypyszanka panna z Wójcina

74

1727

74

Szablowski Kazimierz kawaler

Gertruda Owczarzanka panna ze Żdżar

75

1727

75

Bieniecki Wojciech kawaler

Teresa Skornicka panna z Wójcina

76

1727

76

Zimoszczyk Szymona kawaler

Regina Dworczanka panna ze Żdżar

77

1727

77

Gabryłek Franciszek kawaler z Bolesławca

Marianna Poprawianka panna ze Żdżar

78

1728

78

Kotalska Sebastian kawaler

Zofia Wypyszanka wdowa z Wójcina

79

1728

79

Kalinowski Michał kawaler

Zofia Gremszewska panna szlachetna z
Wójcina

80

1728

80

Jebuszak Jan Krzysztof kawaler

Marianna Dudkówna panna z Wójcina

81

1728

81

Piasta Walenty kawaler

Regina Sadowszczanka panna z Wójcina

82

1728

82

Szcześniak Walenty kawaler

Dorota Korkówna panna z Wójcina

83

1729

83

Waleczczak Bartłomiej kawaler ze Żdżar

Zofia Mądelanka panna z Wójcina

84

1729

84

Biadaczyk Maciej kawaler

Barbara Misiowa wdowa ze Żdżar

85

1729

85

[Wytwieki ?] Kazimierz kawaler

Jadwiga Gliniecka panna szlachetna z
Wójcina

86

1729

86

Wawrzak Kazimierz kawaler

Łucja Królanka panna ze Żdżar

87

1729

87

Dziubka Walenty kawaler

Agnieszka Wawrzanka panna ze Żdżar

88

1729

88

Korek Sebastian kawaler

Zofia Wypyszanka panna z Wójcina

89

1729

89

Szcześniak Jan kawaler z Wójcina

Marianna Kaźmierzówna panna ze Żdżar

90

1729

90

Cichoszczyk Kazimierz kawaler

Jadwiga Chudkówna panna z Wójcina

91

1729

91

Kowalik Łukasz kawaler z Łubnic

Łucja Wypyszanka panna z Wójcina

92

1729

92

Małecki Jakub kawaler

Jadwiga Dulasianka panna ze Żdżar

93

1729

93

Wypyszak Andrzej kawaler

Marianna Boroszczanka panna z Wójcina

94

1730

94

Kuchta Wojciech kawaler

Jadwiga Świebodzianka panna z Wójcina

95

1730

95

Kolebczak Piotr kawaler

Marianna Owczarzanka panna z Wójcina

96

1731

96

Owczarek Grzegorz kawaler ze Żdżar

Agnieszka Krzyżaś panna z Wójcina

97

1732

97

Miś Jan kawaler

Gertruda Juraskówna panna z Wójcina

98

1732

98

Falarz Idzi kawaler z Łubnic

Gertruda Mądelanka panna z Wójcina

99

1733

99

Musiałczyk Stefan kawaler

Zofia Grześkówna panna z Wójcina

100

1734

100

Zimoszczyk Grzegorz kawaler

Gertruda Ratusznianka panna z Wiewiórki

101

1735

101

Dulasiak Michał kawaler

Brygida Musiałkówna panna z Wójcina

102

1735

102

Wróbel Wojciech kawaler

Agata Staniekowska panna z Wójcina

103

1735

103

Mądelak Grzegorz kawaler

Magdalena Maciejówna panna z Wójcina

104

1735

104

Wojciak Stanisław kawaler

Elżbieta Misiowa wdowa z Wójcina

105

1736

105

Dulasiak Jan kawaler

Marianna Zatajczanka panna ze Żdżar

106

1730

106

Jagieła Jan kawaler

Marianna Dudkówna panna z Wójcina

107

1736

107

Krupka Idzi kawaler

Marianna Opałczanka panna z Młyna Wójcin

108

1737

108

Wykwas Walenty kawaler z Goli

Marianna Szybakówna panna z Wójcina

109

1737

109

Pasierbowski Adam kawaler

Marianna Guguglanka panna z Wójcina

110

1737

110

Machelski Stefan kawaler

Katarzyna Włodarzanka panna ze Żdżar

111

1737

111

Wypych Łukasz kawaler

Katarzyna Chudek panna z Wójcina

112

1737

112

Otorowski Franciszek żołnierz kawaler

Katarzyna Rafalanka panna z Wójcina

113

1738

113

Świeca Stanisław kawaler

Marianna Tomalka wdowa z Wójcina

114

1738

114

Potworowski Adam kawaler z Wydrzyna

Marianna Kaniewska panna szlachetna z
Wójcina

115

1738

115

Greycht Andrzej kawaler z Goli

Małgorzata Szybakówna panna z Wójcina

116

1738

116

Rafalik Bartłomiej kawaler

Jadwiga Wojtkówna panna z Wójcina

117

1738

117

Alberciak Franciszek kawaler

Katarzyna Korek z Wójcina

118

1738

118

Zawadka Walenty kawaler z Czastar

Marianna Wypyszanka panna z Wójcina

119

1739

119

Sikorski Wojciech kawaler [miejscowość pochodzenia]

Jadwiga Szewcówna panna z Goli

120

1739

120

Gwoździk Jan ze Żdżar

Jadwiga Pawlanka panna ze Żdżar

121

1739

121

Sławiński Kazimierz kawaler

Zofia Przybylanka panna ze Żdżar

122

1739

122

Sadurski Michał kawaler

Józefa z Orchowskich Morawska wdowa
szlachetna z Wójcina

123

1739

123

Szcześniak Wawrzyniec [ew. Laurenty] kawaler

Helena Gugulanka panna z Wójcina

124

1739

124

Żyłka Franciszek kawaler

Regina MArkówna panna ze Żdżar

125

1739

125

Ogorczak Adam kawaler z Dzietrzkowic

Marianna Szcześnianka panna z Wójcina

126

1739

126

Mielcarz Jakub kawaler

Małgorzata Grygowa wdowa z Wójcina

127

1739

127

Zimoszczyk Franciszek kawaler

Marianna Wypyszanka panna z Wójcina

128

1739

128

Zagraj Marcin kawaler

Katarzyna Slesarzanka panna z Goli

129

1739

129

Rdza Walenty kawaler

Marianna Komorniczanka panna z Goli

130

1739

130

Cichoszczyk Grzegorz kawaler

Jadwiga Maciejówna panna z Wójcina

131

1739

131

Rafalik Jan kawaler

Marianna Maślankowa panna z Wójcina

132

1739

132

Lumpski Walenty kawaler

Jadwiga Owczarzanka panna z Wójcina

133

1739

133

Wawra Wawrzyniec [ew. Laurenty?] kawaler

Marianna Pankowa wdowa ze Żdżar

134

1739

134

Cieślak Józef kawaler z Goli

Marianna Szczesna wdowa z Wójcina

135

1740

135

Musch [lub Musek] Jan Maciej kawaler

Barbara Kirchen panna z Wiewiórki

136

1740

136

Zimoszczyk Walenty kawaler z Goli

Zofia Rafalanka z Wójcina

137

1740

137

Dulas Błażej kawaler ze Żdżar

Elżbieta Gugulanka panna z Wójcina

138

1740

138

Bieniek Mikołaj kawaler

Marianna Dworzanowa panna z Goli

139

1740

139

Machelak Bartłomiej kawaler

Marianna Zatajanka panna ze Żdżar

140

1741

140

Dudczyk Tomasz kawaler

Agnieszka Kmieciówka panna z Wójcina

141

1742

141

Ciężki Wojciech kawaler

Marianna Dulasianka panna z Wójcina

142

1742

142

Kuwelka Jan kawaler

Barbara Płachcina wdowa luteranka z Goli

143

1742

143

Przyworski Kazimierz kawaler z Przywor w par. Czastary

Małgorzata Dziubianka panna ze Żdżar

144

1742

144

Szymanek Szymon kawaler z Łubnic

Małgorzata Fronina wdowa z Wójcina

145

1742

145

Szynak Andrzej kawaler

Małgorzata Dulasianka panna z Wójcina

146

1742

146

Cieczczyk Paweł kawaler ze Żdżar

Zofia Cichoszczanka panna z Wiewiórki

147

1743

147

Czernik Grzegorz kawaler

Marianna Wojtkówna panna ze Żdżar

148

1743

148

Mrowczyk Mikołaj kawaler

Jadwiga Gugulanka panna z Wójcina

149

1743

149

Cichoszczyk Jan kawaler z Wiewiórki

Agnieszka Ratusznianka panna ze Żdżar

150

1744

150

Roszczyk Andrzej kawaler

Marianna Owczarzanka panna z Wójcina

151

1744

151

Nowaczyk Krzysztof kawaler

Marianna Grzesiówka panna z Goli

152

 

 

 

 

153

1744

153

Dastysiak Augustyn kawaler

Marianna Pietrzanka panna ze Żdżar

154

1745

154

Mądelak Kazimierz kawaler

Katarzyna Kotalanka panna z Wójcina

155

1745

155

Wolny Jan kawaler

Łucja Zatajana panna ze Żdżar

156

1745

156

Musiałek Jakub kawaler z Wójcina

Marianna Żywiczanka panna ze Śląska

157

1746

157

Jostecki Marcin kawaler

Katarzyna Owczarzanka panna z Wójcina

158

1747

158

Gugała Mikołaj kawaler

Katarzyna Mędelanka panna z Wójcina

159

1747

159

Kuchta Piotr kawaler

Małgorzara Chudkówna panna z Wójcina

Księga II ślubów od 1747 do 1786 roku

160

1747

1

Owczarek Wojciech kawaler

Jadwiga Mądelanka panna z Wójcina

161

1747

2

Piastka Jan kawaler

Małgorzata Machelszczanka panna z
Wójcina

162

1747

3

Wojciak Jan kawaler

Jadwiga Maślankówka panna z Wójcina

163

1747

4

Skupieński Stanisław kawaler z
Wieruszowa

Małgorzata Wróblanka panna ze Żdżar

164

1747

5

Piaściak Wojciech kawaler

Jadwiga Piskulanka panna ze Żdżar

165

1747

6

Bróździak Grzegorz kawaler

Marianna Paluszanka panna z Wójcina

166

1748

7

Kubacki Piotr kawaler

Zofia Korbówna panna z Wójcina

167

1748

8

Wolniaczek Franciszek kawaler

Jadwiga Królówna panna z młyna Wójcin

168

1748

9

Dulasiak Tomasz kawaler

Marianna Mądelanka panna z Wójcina

169

1748

10

Szalewski Kazimier kawaler

Marianna Machelszczanka panna z Wójcina

170

1748

11

Janus Józef kawaler z Parcic

Marianna Krolówka panna z Wiewiórki

171

1748

12

Pasierbowski Jan kawaler

Zofia Zimoszka wdowa z Goli

172

1749

13

Kuchciak Jan kawaler

Regina Misiówka panna z Wójcina

173

1749

14

[Kominiarz ?] Mateusz kawaler

Marianna Zimoch panna z Goli

174

1750

15

Kmiecik Wojciech kawaler z Wójcina

Agnieszka Zimochówna panna ze Żdżar

175

1751

16

Witkowski Baltazar kawaler

Marianna Cieślina wdowa z Wójcina

176

1752

17

Sobierajski Szymon kawaler z Turowa

Anna Bogusławska panna z Wójcina

177

1752

18

Wojciak Piotr kawaler

Ewa Ratusznianka panna z Wójcina

178

1753

19

Matjaszczyk Jan kawaler

Katarzyna [E…?] panna ze Żdżar

179

1753

20

Waligóra Józef kawaler

Zofia Gaszyńska panna ze Żdżar

180

1753

21

Puchała Stanisław Kawaler

Katarzyna Maślankowa wdowa z Wójcina

181

1754

22

Kuchciak Piotr kawaler z Wójcina

Marianna Klatczanka panna ze Żdżar

182

1754

23

Jaworek Szymon kawaler z Piekła par.
Czastary

Małgorzata [Waigorzanka?] panna ze Żdżar

183

1754

24

Janik Jakub kawaler

Agnieszka Cygówna panna ze Żdżar

184

1754

25

Zimoch Sebastian kawaler

Gertruda Grygówna panna z goli

185

1755

26

Kraszowski Stanisław kawaler z
Bolesławca

Elżbieta Zimochówka panna z Goli

186

1755

27

Krol Grzegorz kawaler młynarz

Agnieszka Camblikówna panna z Goli

187

1756

28

Maryniak Andrzej wdowiec z Uszyc na
Śląsku

Ewa Królówka panna z młyna Wójcin

189

1756

29

Cichosz Mikołaj kawaler

Jadwiga Krystkówna panna z Wójcina

190

1756

30

Nowaczyk Antoni kawaler ze wsi Kwasek na Śląsku

Marcjanna Mądelanka panna z Wójcina

191

1757

31

Słomka Jakub kawaler ze Skomlina

Helena Wojcianka panna z Wójcina

192

1757

32

Stasiak Szymon kawaler

Marianna Ratusznianka panna z Wójcina

193

1757

33

Mądel Szymon kawaler

Zofia Dudkówna panna z Wójcina

194

1758

34

Zając Jakub kawaler z Bolesławca

Katarzyna Bokówna panna z Goli

195

1758

35

Szczesny Walenty kawaler z Wójcina

Marianna Krawczykówna panna z
Dzietrzkowic

196

1758

36

Anderlan Andrzej kawaler  ze Śląska

Marianna Wójtówna panna z Wójcina

197

1758

37

Szkop Adam kawaler z Łubnic

Marianna Wojtówna panna ze Żdżar

198

1758

38

Zimoch Andrzej kawaler

Marianna Mądelanka panna z Wójcina

199

1758

39

Mączka Idzi kawaler

Agnieszka Chuda panna z Wójcina

200

1759

40

Cichosz Sebastian kawaler

Helena Dulasina wdowa z Wójcina

201

1759

41

Mądel Mikołaj kawaler z Wójcina

Urszula Dulasianka panna ze Żdżar

202

1759

42

Buk Michał kawaler z Goli

Katarzyna Plewianka panna ze wsi Laski,
obecnie Gola

203

1759

43

Comblik Michał kawaler

Marianna Cieślanka panna z Goli

204

1759

44

Wypych Sebastian kawaler

Magdalena Piaścianka panna z Wójcina

205

1759

45

Zimoch Wojciech kawaler ze Żdżar

Agnieszka Musialanka panna z Wójcina

206

1759

46

Mądel Bartłomiej kawaler

Marianna Albercianka panna z Wójcina

207

1760

48

Wojciak Jan wdowiec

Marianna Zatajanka panna z Wójcina

208

1760

49

Pośpiech Walenty kawaler

Ewa Krosnowska z Wójcina

209

1760

50

Mikłas Adam kawaler ze Śląska

Marianna Gugulina wdowa z Wójcina

210

1760

51

Cyga Stanisław kawaler

Katarzyna Bieńkówna panna ze Żdżar

211

1760

52

Waligóra Michał kawaler z młyna Krupka

Anna Wypychówna panna z Wiewiórki

212

1760

53

Krol Tomasz kawaler luteranin z
Siemianic

Anna Camblikówna panna z Goli

213

1760

54

Szlązak Wojciech kawaler

Marianna Cąbek panna luteranka ze
Śląska, obecnie Wójcin

214

1761

55

Machelski Wojciech kawaler

Katarzyna Klatkówna panna ze Żdżar

215

1761

56

Maślanka Bartłomiej kawaler z Wójcina

Dorota Klatczanka panna ze Żdżar

216

1761

57

Dudek Stanisław kawaler z Wójcina

Katarzyna Dulasianka ze Żdżar

217

1761

58

Szczesny Franciszek kawaler

Marianna Sławińska panna ze Żdżar

218

1762

59

Cielątko Paweł kawaler z Bogacić

Jadwiga Olesianka z Domradz a obecnie
Gola

219

1762

60

Mączka Andrzej wdowiec

Marianna Sławińska wdowa z Wójcina

220

1762

61

Kwas Paweł kawaler z Goli

Katarzyna Królikówna panna z Bolesławca

221

1762

62

Gołąbek Maciej kawaler

Marianna Klimkówna panna z Goli

222

1762

63

Królik Szymon kawaler z młyna Wójcin

Zofia Plewianka panna z Goli

223

1763

64

Zimoch Szymon kawaler ze Żdżar

Jadwiga Kuchcina wdowa z Wójcina

224

1763

65

Owczarek Wojciech wdowiec z Wójcina

Apolonia Trzaskowianka panna ze Żdżar

225

1763

66

Ratuszny Grzegorz kawaler z Wójcina

Krystyna Zatajka wdowa z Wójcina

226

1763

67

Waligóra Maciej kawaler z młyna Krupka

Dorota Wypych panna z Wiewiórki

227

1763

68

Knyszel Henryk kawaler ze Śląska

Katarzyna Gołąbkówna panna z Goli

228

1763

69

Musialek Józef kawaler z Wójcina

Julianna Trzaskawianka panna ze Żdżar

229

1763

70

Knyspel Henryk kawaler z Bolesławca

Marianna Pochrząszczówna panna z Goli

230

1764

71

Skupień Adam kawaler ze Świniary

Ewa Gajowianka z Maciejów panna ze Żdżar

231

1763

72

Krawczyk Tomasz kawaler

Marianna Pietraszczykówna panna ze Żdżar

232

1763

73

Klatka Franciszek kawaler

Zofia Markówna panna ze Żdżar

233

1763

74

Klatka Sebastian kawaler

Regina Trzaskanianka panna ze Żdżar

234

1763

75

Kolebka vel Fiączek Jan kawaler

Katarzyna Cygówka panna ze Żdżar

235

1764

76

Popławski Mateusz kawaler

Katarzyna Musialanka panna z Wójcina

236

1764

77

Wypych Bartłomiej kawaler z Wiewiórki

Barbara Bieńkówna panna ze Żdżar

237

1764

78

Witkowski vel Rafalak Błażej kawaler

Ewa Celińska panna z Wójcina

238

1764

79

Wełna Albin kawaler z Wiewiórki

Róża Zimoszczanka panna ze Żdżar

239

1764

80

Szablewski Kazimierz kawaler

Roża [Chwiełkówna?] panna z Wójcina

240

1765

81

Camblik Michał kawaler

Kunegunda Gołąkówna panna z Goli

241

1765

82

Królik Grzegorz kawaler luteranin

Ewa Camblikówna panna katoliczka z Goli

242

1765

83

Pochrząszcz Michał kawaler

Gertruda Zimoszczanka panna z Goli

243

1765

84

Konieczny Andrzej kawaler

Ewa Albercianka panna z Wójcina

244

1765

85

Pietraszczyk Andrzej kawaler

Marianna Klatkówna panna ze Żdżar

245

1766

86

Gołąbek Marcin z Goli

Marianna Stępnianka panna z Opatowa

246

1766

87

Kolebka Józef kawaler

Franciszka Ciećkowa wdowa ze Żdżar

247

1766

88

Marek Tomasz kawaler

Jadwiga Cichoszczanka panna ze Żdżar

248

1766

89

Zimoch Józef kawaler

Rozalia Plewianka panna z Goli

249

1767

90

Dudek Jakub wdowiec

Marianna Witkowska wdowa z Wójcina

250

1767

91

Ruta Wawrzyniec [ew. Laurenty] kawaler z Opatowa

Katarzyna Chalina wdowa z Goli

252

1767

92

Białek Wojciech kawaler

Marianna Janusówska panna z Wiewiórki

252

1767

93

Klimczak Mateusz kawaler

Marianna Chalanka panna z Goli

253

1767

94

Wróbel Urban kawaler

Katarzyna Kotalanka panna z Wójcina

254

1767

95

Marczak Andrzej kawaler

Łucja Machelska panna ze Żdżar

255

1767

96

Krawczyk Tomasz kawaler

Marianna Pietraszczanka panna ze Żdżar

256

1768

97

Witkowski Baltazar wdowie

Jadwiga Cichoszka wdowa z Wójcina

257

1768

98

Strzygoski Wawrzyniec [ew. Laurenty] kawaler

Marianna Ciężka z par. Wójcin

258

1768

99

Chały Maciej kawaler

Regina Korkówna panna z Wójcina

259

1768

100

Szybak Franciszek kawaler

Franciszka Mądelina panna z Wójcina

260

1768

101

Trzaskawa Wawrzyniec [ew. Laurenty] kawaler

Katarzyna Gwoździówna panna ze Żdżar

261

1768

102

Jabłoński Wojciech kawaler

Gertruda Misiówka panna ze Żdżar

262

1768

103

Gwóźdź Franciszek kawaler

Marianna Cichoszówka panna ze Żdżar

263

1769

104

Albert Mateusz kawaler

Marianna Dulasianka  panna z Wójcina

264

1769

105

Nowojeszczak Jan kawaler z Sokolnik

Mariana Owczarzanka panna z Wójcina

265

1769

106

Otorowski Walenty kawaler

Barbara Klatczanka panna ze Żdżar

266

1769

107

Marczak Józef kawaler

Anna Machelska panna ze Żdżar

267

1770

108

Gwoździk Mateusz kawaler

Katarzyna Zimoszczanka panna ze Żdżar

268

1771

109

Marek Andrzej kawaler

Łucja Machelska panna ze Żdżar

269

1771

110

Machelski Józef kawaler

Jadwiga Markówka panna ze Żdżar

270

1772

111

Gołąbek Paweł kawaler

Ewa Klimczak panna z Goli

271

1772

112

Marek Stanisław kawaler

Agnieszka Dulasówka panna ze Żdżar

272

1772

113

Maślanka Melchior kawaler

Barbara Gwoździkówka panna z Goli

273

1773

114

Mrówka Krzysztof kawaler

Katarzyna Kmieciówka panna z Wójcina

274

1773

115

Stasiak Szymon kawaler

Anna Owczarzanka panna z Wójcina

275

1773

116

Klatka Roch kawaler

Ewa Maślankówka panna ze Żdżar

276

1773

117

Zimoch Walenty kawaler

Marianna Markówa panna ze Żdżar

277

1773

118

Kuchta Jan wdowiec

Rozalia Gruszczyńska wdowa ze Żdżar

278

1774

119

Krupa Grzegorz wdowiec

Katarzyna Kapłańska wdowa ze Żdżar

279

1774

120

Mączka Walenty kawaler

Franciszka Kubacka panna z Wójcina

280

1774

121

Gaik Józef wdowie z par. Bolesławiec

Franciszka Woźniakowska panna z Wójcina

281

1774

122

Machelski Roch kawaler

Marianna Cierkoszówka panna ze Żdżar

282

1774

123

Zimoch Piotr kawaler

Franciszka Kuchcianka panna ze Żdżar

283

1775

124

Dulas Wojciech kawaler

Helena Mrówczanka panna z Wójcina

284

1775

125

Dominas Marcin kawaler z Wiewiórki

Justyna Młynarczanka panna z par.
Mieleszyn

285

1775

126

Marek Bartłomiej kawaler

Elżbieta Maślankówka panna ze Żdżar

286

1775

127

Mądel Kazimierz kawaler

Kunegunda Kostecka panna z Wójcina

287

1775

128

Szybak Antoni kawaler

Marianna Zatajanka panna z Wójcina

288

1776

129

Owczarek Jan kawaler

Marianna Kmieciówka panna z Wójcina

289

1776

130

Wyciek Maciej wdowiec ze Żdżar

Rozalia Pietraszczyk panna z Kostowa na
Śląsku

290

1777

131

Bieniek Wojciech kawaler

Zuzanna Owczarzówna panna z Wójcina

291

1777

132

Dominas Stanisław kawaler

Marianna Owczarka wdowa z Wiewiórki

292

1777

133

Szkop Jan wdowiec

Katarzyna Dominaska wdowa z Wiewiórki

293

1777

134

Ostrycharz Michał kawaler z Krajanki par. Czastary, katolik.

Jadwiga Białczyna wdowa luteranka z
Wiewiórki

294

1777

135

Marjański Sebastian wdowiec z Bolesławca

Kunegunda Cambliczka wdowa z Goli

295

1778

136

Mędelak Adam kawaler

Marianna Szybaczkanka panna z Wójcina

296

1778

136

Klatczyk Błażej wdowiec

Zuzanna Pietraszczyk panna ze Żdżar

297

1778

137

Cichosz Wojciech kawaler z Wójcin

Magdalena Aniołówna panna z Kamionki
obecnie Wójcina.

298

1778

138

Pietraszczyk Maciej kawaler

Anastazja Machelszczanka panna ze Żdżar

299

1778

139

Łuczak Wincenty kawaler

Ewa Piaścianka panna z Wójcina

300

1778

140

Dulas Wojciech kawaler

Agnieszka Kiecusiówka panna z Wójcina

301

1778

141

Wejner Karol kawaler z Wiewiórki

Agnieszka Cichosianka panna z Wójcina

302

1779

142

Dominas Franciszek kawaler

Katarzyna Szopianka panna z Wiewiórki

303

1779

143

Maślanka Bartłomiej wdowiec

Marianna Jagielanka panna ze Żdżar

304

1779

144

Musiałek Wojciech wdowiec z Wójcina

Marianna Knesplina wdowa z Goli

305

1779

145

Stasiak Wojciech kawaler

Małgorzata Mączanka panna z Wójcina

306

1779

146

Krzyżaczyk Adam kawaler z Parcic par.
Czastary

Apolonia Sławińska panna ze Żdżar

307

1779

147

Kubacki Paweł kawaler

Marianna Musiałkówna panna z Wójcina

308

1780

148

Sławiński Jakub kawaler ze Żdżar

Rozalia Albercianka panna z Wójcina

309

1780

149

Białek Jan kawaler luteranin z Wiewiórki

Jadwiga Płachcianka panna z Goli

310

1780

150

Marek Stanisław wdowiec

Petronela Maślanczanka panna ze Żdżar

311

1780

151

Muszyniak Jakub kawaler

Anna Krolówka panna luteranka z Goli

312

1780

152

Zimoch Walenty wdowic

Agnieszka Cyga panna ze Żdżar

313

1780

153

Mączka Wojciech wdowiec z Bolesławca

Agnieszka Cichoszczanka panna z Wójcina

314

1780

154

Mądel Bartłomiej wdowiec

Agata Stasiak panna z Wójcina

315

1780