Glądała

Home / nasza rodzina / Glądała

Poniżej znajdują się wykazy potomków poszczególnych linii Glądałów.  Przez jakiś czas zastanawiałem się w jaki sposób zaprezentować wykaz potomków, aby był on czytelny w przekazie i służył wszystkim członkom rodu.  Uznałem że taki system prezentacji jak poniżej, będzie najlepszy w odbiorze.

Jako pierwsi, z nr 1.0 są wymienieni protoplaści. Dzieci protoplastów otrzymują kolejne numery, zatem pierwsze będzie miało  nr 1.1; drugie dziecko nr 1.2;  trzecie nr 1.3; czwarte 1.4…itp. Wnuki protoplasty otrzymują kolejne nr np. dzieci przodka z nr 1.1 otrzymują nr 1.1.1 ( pierwszy wnuk); 1.1.2( drugi wnuk); 1.1.3 (trzeci wnuk) a dzieci drugiego syna protoplasty otrzymają nr 1.2.1; 1.2.2;1.2.3 itd. Ich dzieci a zarazem prawnuki protoplasty otrzymają nr 1.1.2.1; 1.1.2.2;  1.2.1.1 itp. Nasz wywód liczy 10 pokoleń, zatem najmłodsze pokolenia będzie miało 10 cyfrowy numer. Jeśli będzie coś niejasne to proszę o kontakt.

Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, celowo pominąłem podawanie jakichkolwiek dat przy osobach żyjących. W pozostałych przypadkach podaje rok i miejsce urodzenia, ślubu i śmierci. W przypadku nie posiadania wiedzy o dalszych losach rodziny, daję znak [ ? ]. Liczę, że potomkowie tych osób, nawiążą ze mną kontakt.

Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, związane z ulepszeniem prezentacji poniższego wykazu, to proszę o kontakt.

Prosimy sprawdzić wykaz rodzinny w pozostałych liniach:

  1. Linia Pawła z Chróścina – link
  2. Linia Pawła z Naramic – link
  3. Linia Andrzeja z Ochędzyna – link
  4. Linia Mikołaja z Chróścina – link
  5. Linia Franciszka z Barczewa – link