Kępno, Spis ludności Żydowskiej z 1790 r.

Home / Spisy ludności / Kępno, Spis ludności Żydowskiej z 1790 r.

Rejestr ludności Żydowskiej
zamieszkującej w Mieście Kępnie dziedzicznym JW. Samuela Bronikowskiego
szambelana JKM w województwie Sieradzkim, powiecie Ostrzeszowskim, w ziemi
Wieluńskiej przez magistrat tegoż miasta spisany w roku 1790

Spis zredagowany przez Małgorzatę Białas

1

Jan Józefowicz

rabin

31

2

Gilla

jego żona

26

3

Leybuś

jego syn

9

4

Haja

służąca

18

5

Silman Dawidowicz

42

6

Wolf

jego syn

15

7

Laia

jego córka

16

8

Bluma

służąca

18

9

Berek Lilmanowicz

30

10

Freydla

jego żona

26

11

Elias Hayslowicz

30

12

Feygyla

jego żona

28

13

Józef

jego syn

12

14

Mosiek Hanczlowicz

47

15

Hala

jego żona

40

16

Abram

jego syn

6

17

Lowya

jego córka

12

18

Mosiek Józefowicz

50

19

Payska

jego żona

46

20

Nynzik Dawidow

46

21

Prycza

jego żona

30

22

Dawid

jego syn

5

23

Estera

jego córka

17

24

Smul Hynsztowicz

47

25

Hinda

jego żona

40

26

Joachim

jego syn

18

27

Syfra

jego córka

12

28

Fałek Stancztowicz

28

29

Hucha

jego żona

40

30

Abraham

jego syn

14

31

Leybel

jego syn

12

32

Wora

jego córka

8

33

Bayla

służąca

23

34

Lewek Wołkowicz

28

35

Reyzla

jego żona

18

36

Lewek Izralowicz

36

37

Lotka

jego żona

36

38

Rywka

jego córka

14

39

Estera

służąca

18

40

Bonius Hynszowicz

30

41

Sprzynca

jego żona

40

42

Hawa

jego córka

14

43

Jerzyk Szmulowicz

40

44

Laja

jego żona

30

45

Lirma Kustel

30

46

Gila

jego żona

28

47

Dawid Izak

70

48

Peysa

jego żona

56

49

Jakub Wołkowicz

30

50

Hinda

jego żona

26

51

Józef Moskowicz

34

52

Reyna

jego żona

30

53

Jerzyk Lewkowicz

44

54

Rochla

40

55

Leyser Żelichowicz

29

56

Hana

jego żona

27

57

Dawid Moskowicz

34

58

Bayla

jego żona

24

59

Józef Leyzrowicz

50

60

Peysa

jego żona

40

61

Aron Józefowicz

25

62

Belga

jego żona

20

63

Hyrszel Bekowicz

35

64

Raża

jego żona

20

65

Abram

jego syn

14

66

Berek Abramowicz

60

67

Frayala

jego żona

60

68

Leyzer Dawidowicz

30

69

Brauna

jego żona

28

70

Etrykun? Jeskowicz

35

71

Raska

jego żona

35

72

Jakub

jego syn

8

73

Mendel Abramowicz

30

74

Peysa

jego żona

24

75

Reyzla

wdowa

68

76

Hana

jej córka

24

77

Mosiek Lewkowicz

22

78

Hana

jego żona

36

79

Josiel Dawidowicz

50

80

Sydla

jego żona

40

81

Leyser Moskowicz

40

82

Blurma

jego żona

40

83

Freyda

jego córka

24

84

Berek Dawid

30

85

Slowa

jego żona

26

86

Dawid

jego syn

2

87

Abraham Moskowicz

40

88

Rywka

jego żona

40

89

Jada Abram

30

90

Rywka

jego żona

28

91

Berek Lendrowicz

26

92

Hinda

jego żona

30

93

Boruch Markus

30

94

Rochla

jego żona

28

95

Smul

jego syn

10

96

Laja

jego córka

7

97

Nysel Lewek

30

98

Elikla

jego żona

30

99

Dawid Abram

30

100

Laja

jego żona

28

101

Jakub Moskowicz

45

102

Bluma

jego żona

44

103

Dawid

jego syn

24

104

Estera

żona syna

24

105

Lora

córka Jakuba

16

106

Regia

córka Jakuba

10

107

Aton Sitman

30

108

Lora

jego żona

18

109

Hynszlik Moskowicz

30

110

Rywka

jego żona

30

111

Aron Smulowicz

30

112

Feygyla

jego żona

28

113

Dawid Mosiek

36

114

Rochla

jego żona

34

115

Rywka Siemsina

wdowa

55

116

Jakub

jej syn

30

117

Matka

jej córka

18

118

Estera

służąca

18

119

Jankiel Dawid

40

120

Lora

jego żona

40

121

Beyla

jego córka

18

122

Jeyk Dawid

35

123

Zelich Dawid

40

124

Rywka

jego żona

40

125

Joachim

jego syn

12

126

Estera

jego córka

6

127

Hana

służąca

20

128

Aron Jakub

36

129

Seindla

jego żona

23

130

Haja

jego córka

2

131

Jsku

służąca

23

132

Lender Józef

70

133

Syfra

jego żona

70

134

Lilman

jego syn

24

135

Estera

jego żona

23

136

Smul Marek

40

137

Rywka

jego żona

38

138

Jerzyk

jego syn

19

139

Mosiek Lewek

26

140

Freydla

jego żona

26

141

Borych Dawid

40

142

Szarla

jego żona

37

143

Wołek

jego syn

14

144

Hinda

jego córka

5

145

Gilla

służąca

23

146

Reychta

wdowa

60

147

Estera

jej córka

20

148

Frayda

służąca

22

149

Marek Jochym

30

150

Lotka

jego żona

28

151

Mosiek

jego syn

8

152

Hana

służąca

18

153

Jankiel Dawid

40

154

Rywka

jego żona

30

155

Józef

jego syn

7

156

Kuyza

jego córka

15

157

Siajn Hurszel

24

158

Merta

jego żona

24

159

Haja

jego córka

2

160

Hyrszel Lewek

26

161

Lora

jego żona

25

162

Lewek

jego syn

5

163

Hana

służąca

18

164

Marek Mendel

28

165

Hana

jego żona

29

166

Marek Jerzyk

29

167

Jenta

jego żona

27

168

Laja

służąca

25

169

Salomon Jakub

65

170

Faygyla

jego córka

24

171

Joachim Dawid

40

172

Peysa

jego żona

38

173

Luja

jego córka

14

174

matka wdowa

42

175

Dawid

jej syn

12

176

Haja

jej córka

18

177

Loisia

16

178

Hyrszel Nota

25

179

Jeta

22

180

Gilla

wdowa

45

181

Luja

jej córka

20

182

Markus Elliss

24

183

Hodycz

jego żona

24

184

Smaja Mosiek

50

185

Róża

jego córka

20

186

Józef Dawid

30

187

Entla

jego żona

28

188

Mosiek Hyrszowicz

32

189

Reychla

jego żona

30

190

Marek Slama

30

191

Rochla

jego żona

28

192

Slama

jego syn

6

193

Wolf Slama

50

194

Slama

jego syn

17

195

Ela

wdowa

55

196

Lewek

jej syn

30

197

Estera

jego żona

28

198

Dawid Hofman

24

199

Golda

jego żona

23

200

Lewek Joachim

49

201

Gilla

jego żona

50

202

Izrael Berek

49

203

Staja

jego żona

40

204

Nafta Joachim

komornik

34

205

Peysa

jego żona

23

206

Perycz Jakub

komornik

65

207

Raychla

jego żona

60

208

Izrael Mosiek

komornik

45

209

Igora

jego żona

54

210

Hyrszel Jezkowicz

komornik

39

211

Rywka

jego żona

30

212

Abram Dawid

45

213

Minda

jego żona

36

214

Feygyla

jego córka

15

215

Golda

wdowa

52

216

Izrael

jej syn

14

217

Rochyna

jej córka

16

218

Dawid Ernst

40

219

Lora

jego żona

25

220

Faybis Lewek

komornik

34

221

Gilla

jego żona

39

222

Feygyla

jego córka

13

223

Mortka Dawid

39

224

Estera

jego żona

38

225

Józef

jego syn

14

226

Jeyl Elikan

54

227

Luja

jego żona

50

228

Lewek

jego syn

13

229

Cinder Jakub

39

230

Slaja

jego żona

30

231

Berek Daniel

30

232

Estera

jego żona

24

233

Daniel

jego syn

3

234

Samson Porycz

komornik

26

235

Merta

jego żona

19

236

Porycz

jego syn

2

237

Bendus

jego syn

26

238

Hawa

żona syna

35

239

Dawid

syn syna

3

240

Liberinan Hyrszlik

30

241

Hana

jego żona

28

242

Haja

jego córka

5

243

Hyrszlik Joachim

70

244

Fronia

jego żona

36

245

Lewek

jego syn

17

246

Myrszal Berek

32

247

Sorla

jego żona

22

248

Eidla

jego córka

1

249

Dawid Arcz

50

250

Marcja

jego żona

46

251

Ekla

jego córka

15

252

Noa Dawid

komornik

30

253

Kuna

jego żona

30

254

Mortha Perycz

komornik

22

255

Kusiel Mosiek

50

256

Gilla

jego żona

59

257

Jeyl

jego syn

24

258

Hain

żona syna

25

259

Kuszel

syn syna

1

260

Rochla

wdowa komornica

51

261

Jochym Markus

26

262

Matka

jego żona

24

263

Jakub

jego syn

4

264

Elias Lyna

komornik

30

265

Eleja

jego żona

39

266

Józef

jego syn

3

267

Abram Dawid

60

268

Lotka

jego żona

45

269

Berek

jego syn

24

270

Wora

jego córka

22

271

Jada Marek

wdowiec

55

272

Reyzla

jego córka

25

273

Bendus Dawid

35

274

Estera

jego żona

32

275

Abram Izral

28

276

Rochla

jego żona

26

277

Izrael

jego syn

2

278

Panwel Michał

55

279

Bayla

jego żona

48

280

Michał

jego syn

8

281

Michał Kantor

48

282

Peysa

jego żona

45

283

Sprynca

jego córka

20

284

Lewek Mosich

komornik

52

285

Luja

jego córka

18

286

Hyrslik Bonus

52

287

Perla

jego żona

40

288

Jerzyk

jego syn

24

289

Reyzla

jego córka

15

290

Raja

wdowa

40

291

Gronas

jej syn

22

292

Wołek Jakub

komornik

42

293

Gilla

jego żona

20

294

Lora

jego córka

2

295

Dawid Abram

35

296

Frayda

jego żona

34

297

Sora

jego córka

9

298

Nyssel Liberman

52

299

Krandla

jego żona

48

300

Reyzla

jego córka

3

301

Reyzla

służąca

20

302

Boruch Hynsch

38

303

Rywka

jego żona

39

304

Henschlik

jego syn

15

305

Hyrsz Berek

36

306

Gilla

jego żona

25

307

Sanys

jego syn

3

308

Jaybel Markus

32

309

Layndla

jego żona

34

310

Jaywel

jego syn

12

311

Szmul Jakub

54

312

Jowa

jego żona

56

313

Dawid

jego syn

30

314

Hinda

jego córka

15

315

Berek

jego syn

24

316

Syfra

żona syna

21

317

Marek Izral

30

318

Syfra

jego żona

21

319

Siaja Dawid

28

320

Estera

jego żona

26

321

Dawid

jego syn

3

322

Markus Dawid

24

323

Bayla

jego żona

26

324

Józef Daniel

32

325

Estera

jego żona

30

326

Jakub Dawid

26

327

Frayda

jego żona

22

328

Dawid

jego syn

4

329

Bayla

służąca

22

330

Sekubs Aron

24

331

Sora

jego żona

22

332

Aron

jego syn

4

333

Haskel Joyk

24

334

Wora

jego żona

22

335

Lewek Berek

35

336

Róża

jego żona

32

337

Berek

jego syn

3

338

Mosiek Lewek

40

339

Mendla

jego żona

38

340

Loisek

jego syn

12

341

Wora

jego córka

4

342

Izral Lewek

komornik

26

343

Hana

jego żona

25

344

Lewek

jego syn

1

345

Slama Lewkowicz

48

346

Rayzla

jego żona

45

347

Lewek

jego syn

5

348

Herczka Mosiek

48

349

Matka

jego żona

45

350

Zysmon Hynszel

5

351

Peysa

jego żona

48

352

Fobra

jego córka

14

353

Nossym Józef

32

354

Bayla

jego żona

30

355

Syfra

jego córka

8

356

Czoch Perycz

wdowiec

30

357

Juda Jerzyk

komornik

24

358

Rywka

jego żona

22

359

Nossym Józefowicz

60

360

Machla

jego żona

57

361

Zymel

jego syn

39

362

Hinda

jego córka

30

363

Liba

jego córka

12

364

Wołek Hossym

28

365

Rywka

jego żona

26

366

Majcyr?

jego syn

11

367

Izral Rossym

28

368

Estera

jego żona

30

369

Haysyg

jego syn

3

370

Abram Joziek

32

371

Ella

jego żona

30

372

Joyk

jego syn

8

373

Laja

jego córka

6

374

Mosiek

czeladnik

24

375

Zolich Perycz

32

376

Bluma

jego żona

28

377

Jeyk

służący

25

378

Juda Sloma

32

379

Bayla

jego żona

30

380

Smul Wołek

komornik

52

381

Lotka

jego żona

30

382

Bondyt Smaja

25

383

Raychla

jego żona

24

384

Abram Elias

komornik

32

385

Luja

jego żona

25

386

Kopel Marek

35

387

Fraygyla

jego żona

32

388

Bayla

jego córka

10

389

Salomon Mosiek

30

390

Haja

jego żona

25

391

Marek

jego syn

8

392

Smul Joyk

32

393

Haja

jego żona

30

394

Jeyk Jochym

35

395

Estera

jego żona

32

396

Nyssel Mosiek

32

397

Mendla

jego żona

30

398

Smul Berek

32

399

Sayndla

jego żona

30

400

Berek

jego syn

4

401

Cender

czeladnik

24

402

Leyzer Berek

40

403

Luja

jego żona

38

404

Lewek

jego syn

24

405

Jankiel Wołek

komornik

30

406

Hodycz

jego żona

24

407

Elias Majyr

28

408

Laja

jego żona

20

409

Aron Markus

komornik

30

410

Liba

jego żona

26

411

Dawid Jakub

32

412

Grona

jego żona

30

413

Jankiel Mosiek

28

414

Sorla

jego żona

24

415

Lewek Panwel

komornik

28

416

Laja

jego żona

24

417

Dawid Jeyk

25

418

Rywka

jego żona

24

419

Abram Józef

25

420

Frayda

jego żona

23

421

Jochym Mosiek

komornik

26

422

Rochla

jego żona

22

423

Leib Lewek

komornik

26