Historia rodziny

 

Najstarsze ślady występowania rodziny Glądałów znajdujemy w Chróścinie (obecnie woj. Łódzkie, pow. Wieruszowski, gm. Bolesławiec). Wówczas, Chróścin należał do parafii Mieleszyn i tam pod datami 1667, 1684 i 1697 w księdze zgonów, znajdujemy pierwsze formy naszego nazwiska.  Nie umiemy odpowiedzieć na pytanie kim są wymienione osoby, dość poważna luka w zachowanych księgach metrykalnych ogranicza nasze możliwości. Dopiero od drugiej połowy XVIII wieku jesteśmy w stanie przeprowadzić usystematyzowany wywód przodków.

 

Mapa przedstawia obszar na którym prowadzimy badania

 

W trakcie prowadzenia badań genealogicznych w sąsiednich parafiach, okazało się, że obok dwóch wcześniej nam znanych linii Glądałów mieszkających w XVIII w. w Chróścinie, są jeszcze trzy, których wywód możemy przeprowadzić od końca XVIII w.  Pierwsza z nowo odkrytych linii występowała w Ochędzynie ( ob. woj. Łódzkie, pow. Wieruszowski, gm. Sokolniki), druga w Naramicach ( ob. woj. Łódzkie, pow. Wieluński, gm. Biała), trzecia w Brzeźnio (ob. woj. Łódzkie, pow. Sieradzki, gm. Brzeźnio).  Z braku odpowiednich źródeł, nie możemy połączyć wszystkich linii i na tą chwilę możemy mówić o pięciu liniach Glądałów, których protoplastami byli Tomasz, Mikołaj, Andrzej, Paweł i Franciszek. Współcześnie w Polsce żyje ok. 260 potomków wyżej wymienionych osób. Dzieje tych rodzin są przewrotne, zaskakujące i jeszcze nie do końca odkryte zaś problemy, które towarzyszyły naszym przodkom 100 czy 200 lat temu, pomimo odległego czasu, jakimś sposobem są nam dziwnie bliskie. Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej rodziny.

 

 

Podkategorie