Jan Glądała - nauczyciel z Piask

W Wieluniu znajduje się pomnik poświęcony zamordowanym w czasie wojny nauczycielom z Ziemi Wieluńskiej. Wśród licznych nazwisk, wymieniony został Jan Glądała.

Jan Glądała był synem Antoniego i Anny z Witczaków. Urodził się w Piaskach w 1904 roku. Jego akt urodzenia znajduje się w księgach parafii w Bolesławcu pod nr 49.

Przed wojną ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. T. Kościuszki w Częstochowie. Następnie pracował jako nauczyciel w Wójcinie a rok przed wojną został mianowany kierownikiem szkoły powszechnej w Piaskach.

W ramach hitlerowskiej akcji wymierzonej przeciw polskiej inteligencji w kwietniu 1940 roku został aresztowany a następnie przewieziony do KL Dachau. Tam przydzielono mu nr 8134.  Zamordowano go w KL Mauthausen – Gusen 3 listopada 1941 roku.