Basiówka p. Hodowica małżeństwa 1869-1881

Rok

Miejscowość

Zaślubiony

Zaślubiona

1869

Basiówka

Tomasz Pichur lat 27 s.Jana Pichura i Heleny Bandrowskiej

Aniela Klimowicz lat 23 c. Andrzeja Klimowicza Anny Murawskiej

1869

Basiówka

Wojciech Klimowicz lat 31 s. Walentego Klimowicza i Marianny Bilińskiej

Rozalia Gruszka lat 26 c. Wojciecha Gruszki Marianny Wiszniowskiej

1869

Basiówka

Józef Klimowicz lat 31s. Mikołaja Klimowicza Tekli Diakonowicz

Katarzyna Zatoka lat 27 c. Mateusz Zatoki Ewy Kaniak

1870

Basiówka

Jakub Żaczek lat 39 s. Stanisława Żaczka i Jadwigi Kaniak

Anna Murawska lat 39 c. Jakuba Murawskiego i Reginy Bednarczuk

1870

Basiówka

Dymitr Chanas lat 20 s. …? Chanasa i Marianny Staszków

Józefa Nawrocka lat 27 c. Józefa Nawrockiego i Józefy Karbownik

1871

Basiówka

Andrzej Zatoka lat 22 s. Wawrzyńca Zatoki i Marii Piwko

Rozalia Rączkowska lat 25 c. Jana Rączkowskiego i Ewy Kijaszek

1871

Basiówka

Wojciech Wiszowski lat 32 s. Walentego Liszowskiego i Marii Broniszewskiej

Zofia Klimowicz lat 28 c. Józefa Klimowicza i Rozalii Bilińskiej

1871

Basiówka

Józef Grządecki lat 24 s. Wincentego Grządeckiego i Katarzyny Czajkowskiej

Anastazja Sąsiada lat 20 c. Józefa Sąsiady i Marii Żaczek

1871

Basiówka

Tomasz Gęsioła lat 33 s. Józefa Gęsioły i Agnieszki Gęsioły

Marianna Micuk lat 18 c. Prazedy Micuk

1871

Basiówka

Józef Pańków lat 27 s. Bazylego Pańków i Marii Gruszki

Tekla Dobrzańska lat 18 c. Michała Dobrzańskiego i Agnieszki Królikowskiej

1871

Basiówka

Walenty Piwko lat 34 s. Wojciecha Piwko i Agnieszki Boratyńskiej

Franciszka Onyszkiewicz lat 36 wdowa po Józefie c. Wawrzyńca Bereżańskiego i Marii Kramarz

1872

Basiówka

Antoni Kulbida lat 32 s. Wojciecha Kulbida i Jadwigi Gaweł

Jadwiga Adamuszanka lat 29 c. Agnieszki Adamuszanki

1872

Basiówka

Wincenty Trypka lat 25 s. Tomasza Trypka i Rozalii Żaczek

Marianna Gruszka lat 26 c. Wojciecha Gruszka i Marianny Wiszniowskiej

1872

Basiówka

Daniel Magnuszewski lat 36 s. Walentego Magnuszewskiego i Marianny Dziekańska

Katarzyna Nawrocka lat 25 c. Józefa Nawrockiego i  Józefy Karbownik

1872

Basiówka

Stanisław Żaczek lat 38 s. Michała Żaczek i Apolonii Zatoka

Teresa Lisowska lat 30 c. Ambrożego Lisowskiego i  Marianny Piwko

1872

Basiówka

Jan Gajewski lat 24 s. Józefa Gajewskiego i Marii Zatoka

Aniela Kasprowicz lat 28 c. Marii Kasprowicz

1872

Basiówka

Ludwik Sowiński lat 27 s. Piotra Sowińskiego i Marianny Sowińskiej.

Katarzyna Onyszkiewicz lat 22 c. Andrzeja Onyszkiewicza i  Elżbiety

1872

Basiówka

Wawrzyniec Gruszka lat 35 s. Franciszka Gruszki i Marianny Szostak

Marianna Karamańska lat 29 c. Walentego Karamańskiego i Katarzyny Bednarczuk

1872

Basiówka

Mikołaj Truch lat 23 s. Jana Trucha i Rozalii Murawska

Katarzyna Pernal lat 22 c. Tomasza Pernal i Marii Dobrzańska

1872

Basiówka

Hipolit Żaczek lat 21 s. Mateusza Żaczek i Ksenii Hałamaj

Marianna Murawska lat 17 c. Tomasza Murawskiego i  Franciszki Bilińskiej

1873

Basiówka

Jan Klimowicz lat 24 s. Andrzeja Klimowicz i Anny Murawska

Zofia Gruszka lat 23 c. Wojciecha Gruszki i Marianny Wiszniewska

1873

Basiówka

Stanisław Żaczek lat 35 s. Jana Żaczek i Marianny Zatoka

Julia Sąsiada lat 26 c. Stanisława Sąsiada i Marianny Zajączkowskiej

1874

Basiówka

Piotr Kanda lat 37 s. Jana Kandy i  Marianny Żaczek

Franciszka Zatoka 29 c. Mateusza Zatoki i  Ewy Kaniak

1875

Basiówka

Jan Zatoka lat 25 s. Wojciecha Zatoki i  Marianny Klimowicz

Łucja Chwost lat 23 c. Jana Chwost i  Agnieszki Piwko

1875

Basiówka

Marcin Zatoka lat 22 s. Mateusza Zatoki i Anieli Sokołowskiej

Marianna Klimowicz lat 21 c. Andrzeja Klimowicz i  Anny Murawskiej

1875

Basiówka

Michał Zatoka lat 23 s. Stanisława Zatoki i  Katarzyny Zajączkowskiej

Paulina Franiszyn lat 21 c. Michała Franiszyn  i Katarzyny Wiszniowskiej

1875

Basiówka

Andrzej Jaśniowski lat 27 s. Wojciecha Jaśniowskiego i Rozalii Franiszyn

Franciszka Zatoka lat 31 c. Stanisława Zatoki i  Katarzyny Zajączkowskiej

W 1876 w Basiówce brak ślubów.

1877

Basiówka

Mateusz Klimowicz lat 36 s.Józefa Klimowicza Rozalii Bilińskiej

Rozalia Kibała lat 38 wdowa po Stefanie c Walentego Karamańskiego Katarzyny Zatoki

1878

Basiówka

Piotr Zwarycz lat 30 s. Jana Zwarycza Marianny Kupisz

Mariann Gruszka lat 36 wdowa c.Stanisława Żaczka Katarzyny Klimowicz

1878

Basiówka

Grzegorz Tychochó lat 33 s. Jana Tychochoda Marianny Kawęckiej

Urszula Nawrocka lat 18 c. Józefa Nawrockiego Józefy Karbownik

1878

Basiówka

Ferdynand Gajowski lat 34 s. Józefa Gajowskiego Marianny Zatoki

Eleonora Żaczek lat 36 c. Jan Żaczka Marianny Zatoki

1878

Basiówka

Jan Gajewski lat 23 s. Feliksa Gajewskiego Anny Przyślak

Eleonora Sąsiada lat 18 c. Józefa Sąsiady Marianny Żaczek

1878

Basiówka

Józef Kaniak lat 24 s. Tomasza Kaniaka Marianny Husków

Marianna Karpińska lat 18 c Anny Karpińskiej

1878

Basiówka

Józef Klimowicz lat 40 s. Mikołaja Klimowicza Tekli Diakonowicz

Wiktoria Stadelmajer lat 21 c. Stadelmajer

1878

Basiówka

Michał Bilecki lat 28 s. Józefy Bileckiej

Małgorzata Zatoka lat 22 c Mateusza Zatoki Anieli Sokołowskiej

1879

Basiówka

Grzegorz Onyszkiewicz lat 23 s, Andrzeja Onyszkiewicza Elżbiety Thomas

Feliksa Chmiel lat 21 c. jan Chmiela i Teresy Klimowicz

1879

Basiówka

Jan Bury lat 36 s. Dymitra Burego Franciszki Kijaszek

Ewa Żaczek lat 23 c. Jana Żaczka Marianny Zatoki

1879

Basiówka

Antoni Mazepa lat 26 s. Teodora Mazepy Ewy Stossel

Filumena Bura lat 21 c. Dymitra Burego Franciszki Kijaszek

1880

Basiówka

Jakub Trypka lat 36 s. Tomasza Trypki i  Rozalii Żaczek

Franciszka Karamańska lat 23 c. Walentego Karamańskiego i Katarzyny Bednarczuk

1880

Basiówka

Paweł Biliński lat 31 s. Mikołaja Bilińskiego i Anny Onyszkiewicz

Katarzyna Bilińska lat 23 c. Jana Bilińskiego i Rozalii Piwko

1880

Basiówka

Franciszek Marcel Schlossar lat 40 s. Jan Schlossara i Anny Lang

Aniela Żaczek lat 27 c. Stanisława Żaczka i Katarzyny Klimowicz

1880

Basiówka

Jakub Murawski lat 26 s. Walentego Murawskiego i Katarzyny Kandy

Józefa Filar lat 23 c. Józefa Filara i Anastazji Kasperskiej

1880

Basiówka

Franciszek Żaczek lat 28 s. Jana Żaczka i Marii Zatoki

Julianna Szostak lat 23 c. Mateusza Szostaka i Katarzyny Gajewskiej

1881

Basiówka

Jan Jaśniowski lat 27 s. Wojciecha Jaśniowskiego i  Rozalii Franiszyn

Michalina Sąsiada lat 18 c Józefa Sąsiady i Marii Żaczek

1881

Basiówka

Wawrzyniec Kijaszek lat 28 s. Bartłomieja Kijaszka i Katarzyny Sąsiady

Klara Michalska lat 17 c. Michała Michalskiego i Doroty Zatoki

1881

Basiówka

Józef Truch lat 23 s. Jana Trucha i Róży Gruszki

Józefa Pernal lat 17 c. Tomasza Pernala i Marii Dobrzańskiej

1881

Basiówka

Michał Charak lat 27 s. Elii i Katarzyny Kuź

Aniela Murawska lat 41c. Jakuba Figera i Feige Schulzer