Wieś Krasne - tabela powinności z 1764 r.

Wieś Krasne - tabela powinności z 1764 roku

 

Inwentarz Poddanych Woytostwa Wsi Krasnego w Wójewództwie Lubelskim leżącey, z opisanemi powinnościami poddanych, arędy, czynszów, danin, robocizn im dane do zaprowadzenia [….] in anno 1764 na Gruncie wsi Krasnym Woytostwie Posesyi uprzywilejowanego Jm. Pana Wawrzyńca Chemielewskiego Podczaszego Rawskiego sub acti lustratonis spisany [….]

 

 

Poddani ciągli

Pańszczyzna

Czynsze

z pola

Kury

Osęp Owsa

Jajca

Motki

Ciągłej

Pieszej

Złoty

Grosz

Kury

Sztuk

Korce

Ćwierci

Kopy

Sztuk

Łokci

Jędruch Steć

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Antoni Hrycenczuk

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Jędruch Borys

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Gmiter Borys

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Hryć Muzyka

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Adam Nowosada

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Wasyl Nowosada

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Stec Baran

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Wasyl Baran

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Gmiter Bielecki

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Iwan Szymko

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Kuzma Sawicz

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Iwan Olejnik

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Gmiter Lis

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Michał Onuch

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Antoni Onuch

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Senko Konik

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Misko Piskorz

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Wasyl Onuszko

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Michał Słowik

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Hawryło Słowik

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Petro Słowik

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Poddani piesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hryc Zdun

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Tymoch Baran

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Hryc Baran

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Gmiter Stec

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Misko Lachuta

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Semen Lis

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Iwan Skop

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Stepan Skop

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Gmiter Głuch

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Iwan Kociełkow

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Jacko Konik

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Skopicka wdowa

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Jasko Wnuczko

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Chwałko Szust

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Michał Onuch

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Stepan Słowik

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Hawryło Szust

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Michał Onisko

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Iwan Onuszko

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Antoni Onuszko

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Chwełko Stec

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

Chwełko Skoczylas

2

1

-

25

-

1

-

2

-

2

6

 

 

 

Dni pociężnych na tydzień 44 na rok 2200.....1144 zł

 

Dni pieszych na tydzień od poddanych pieszych dni 44 na rok 2200......572 zł.

 

Dni pieszych latem to jest od św. Wojciecha do św. Marcina to iest przez niedziel 20.....246,12 zł.

 

Czynszu od ludzi 44.....3620zł

 

Owsa korcy 22.....44 zł.

 

Jaj kopa i sztuk 20....114 zł.

 

Motków od Poddanych 44 niechcąc od każdego [….] 6 uczyni motków 266....39 zł 6 gr.

 

Arędy karczemszey do którey dajesz poddanych pocieżnych dwóch.....700 zł.