Inwentarz pośmiertny z 1577

Inwentarze mieszczańskie są ciekawym źródłem wykorzystywanym w różnych dziedzinach historii. Szczególnie mogą one interesować badaczy miast i ich mieszkańców. Głownie z tej przyczyny, że odzwierciedlają faktyczny  stan majątkowy mieszczan.

 

W książce pt. Inwentarze mieszczańskie z lat 1528-1635 z ksiąg miejskich Poznania ,zostały zamieszczone inwentarze od pierwszego zamieszczonego w księgach miejskich Poznania z 1528 do ostatniego z 1635.  Tworzono jest przy różnych okazjach, zazwyczaj w chwili śmierci mieszczanina.

 

Nie wgłębiając się zbytnio w tematykę inwentarzy, przedstawiam poniżej inwentarz  Laurentius ( Laurentius to Wawrzyniec,Laurenty lub Laurentius) Glądaja z 18 stycznia 1577 roku.

 

 

 

Z inwentarza wynika że  Wawrzyniec Glądai był mielcarzem. Po jego śmierci pozostał majątek który służył mu w trakcie wykonywania zawodu. Zapewne w ramach testamentu, majątek został przekazany Piotrowi Pielucha, który był zięciem Wawrzyńca.

 

 

Jest to niewątpliwie ciekawostka zasługująca na zamieszczenie jej na stronie. W naszych badaniach nie zaszliśmy aż tak daleko ale nazwisko lub bardziej poprawnie nazwa osoba Wawrzyńca jest zbliżona do naszej. Wprawdzie nie mamy informacji aby któryś z naszych przodków był związany z Poznaniem ale w wyniku ciągle prowadzonych badań , okazało się, że Glądałowie mają związki z wielkopolską.