Parafia Mieleszyn urodzenia 1820-1829

Metryki - Mieleszyn
l.p. Data Akt Miejscowość Rodzice Imię dziecka 1 01.1820 1 Chróścin Wojciech Glądała włościanin l. 40 i Marianna z Ludzkowskich  l. 30. Kacper 2 01.1820 2 Mieleszyn Walenty Zimoch włościanin l.25 i Jadwiga z Żłobińskich l.25. Antonina 3 01.1820 3 Mieleszyn Marcin Terpisz włościanin l.30 i Katarzyna z Jeżów l.24. Paweł 4 01.1820 4 Chróścin Kazimierz Brząkała włościanin l.24 i Franciszka z Żuzków l.35. Jan 5 01.1820 5 Mieleszyn Paweł Nowakowski lokaj we dworze l.32 i Elżbieta z Woźniaków l.22. Franciszka 6 01.1820 6 Chróścin Idzi Mania włościanin l.35 i Marianna z Dudków l.26. Franciszek 7 02.1820 7 Mieleszyn Tomasz Misiek włościanin l.34 i Katarzyna z Dominasów l.26. Dorota 8 02.1820 8 Mieleszyn Julianna z Kosów l.26, panna. Dorota 9 02.1820 9 Mieleszyn Paweł Graierz włościanin l.39 i Jadwiga z…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn urodzenia 1810-1819

Metryki - Mieleszyn
  l.p. Data Akt Miejscowość Rodzice Imię dziecka Rok 1810 Księga oznaczona nr KM4. Numeracja w nawiasach wg księgi KM4. !Księgi prowadzone od kwietnia do kwietnia, stąd dwie numeracje z czego te w nawiasie, pochodzą z ksiąg stanu cywilnego. ! 1   1 Mieleszyn Maciej Dura i Katarzyna Fronianka Kasper 2   2 Chróścin Jan Król i Roża Smolnianka Karolina 3   3 Mieleszyn Andrzej Domagała i Katarzyna Szcześnianka Agnieszka 4   4 Chróścin Andrzej Goral i Marianna Koźlanka Franciszka 5   5 Chróścin Paweł Myszor i Małgorzata Nowakówna Andrzej 6   6 Chróścin Walenty Pyzała i Franciszka Zuzkówna  Marianna 7   7 Mieleszyn Michał Graierz i Kunegunda Olkówka Konstancja 8   8 Chróścin Maciej Dudek i Marianna Sługówna Kazimierz 9   9 Mieleszyn Jan Domagała i Marianna Gawlanka Franciszka 10…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1800-1809

Metryki - Mieleszyn
l.p. Data Nr Miejscowość Rodzice Imię dziecka Rok 1800     1 Chróścin Maciej Brząkała i Kunegunda Tomasianka Gaspar     2 Chróścin (?) Ferdinus i Magdalena Machynianka Marcjanna     3 Mieleszyn Antoni Gaszyński ze Śląska i Teresa Kurasianka z Chróścina Gasper     4 Mieleszyn Maciej Konat z Mieleszyna i Zuzanna Owczarzanka z Żdżar Agnieszka     5 Mieleszyn Maciej Szymanek i Franciszka Muskacianka Agnieszka     6 Mieleszyn Jan Fikus z Chocz i Gertruda Magrzanka z Mieleszyna Agnieszka     7 Chróścin Tomasz Drzonka i Agnieszka Pokorzonka Marcjanna     8 Mieleszyn Jakub Krol z Wiewiórki i Marianna Gruszczanka z Naborowa Marianna     9 Mieleszyn Marcin Myszor z Zofia Kozlanka Walenty     10 Chróścin Marcin Myszor i Marianna Pelianka Józefa     11 Mieleszyn Franciszek…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1790-1799

Metryki - Mieleszyn
Rok Miejscowość Nr* Imię dziecka Rodzice 1790 1790 Mieleszyn 1 Marianna Łukasz Jatczak i Franciszka Betkówna 1790 Mieleszyn 2 Marcjanna [Stefan lub Szczepan] Magier i Agnieszka Gajówna 1790 Mieleszyn 3 Feliks Stanisław Zawada i Róża Koźlanka 1790 Mieleszyn 4 Maciej Paweł Mormot i Elżbieta Zgrzebianka 1790 Chróścin 5 Marianna Wawrzyniec Zuzek i Rozalia Szymankówna 1790 Chróścin 6 Józef Roch Sowa i Katarzyna Pelianka 1790 Chróścin 7 Franciszka Maciej Betka i Anna Machynianka 1790 Chróścin 8 Franciszka Grzegorz Grydzak i Monika Michalczanka 1790 Chróścin 9 Piotr Marcin Adamczak i Małgorzata Bartosianka 1790 Chróścin 10 Jan Wawrzyniec Pyzała i Zofia Gawlanka 1790 Mieleszyn 11 Marianna Jakub Misiek i Marianna Brozdowska 1790 Mieleszyn 12 Magdalena Grzegorz Cieluch i Tekla Urbańczyk 1790 Mieleszyn 13 Jakub Andrzej Domagała i Marianna Dobrzygówna 1790 Mieleszyn 14 Ignacy…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1780-1789

Metryki - Mieleszyn
Rok Miejscowość Nr * Dane rodziców Imię dziecka 1780 1780 Chróścin 1 Marcin Kuras i Anna Glądała (Chrzestni Piotr Machynia i Marianna Glądalanka) Antoni 1780 Chróścin 2 Sebastian Ferdynus i Jadwiga Olejnikowa Paweł 1780 Chróścin 3 [Stefan lub Szczepan] Myszorek i Róża Machynia Paweł 1780 Mieleszynek 4 Marcin Szwiec i Jadwiga Skubichówna Marianna 1780 Pustkowie 5 Wojciech Kazek i Helena Kunegunda 1780 Chróścin 6 Stanisław Adamek i Katarzyna Owczarzanka Maciej 1780 Mieleszyn 7 Roch Sztelmach i Małgorzata Domańska Gabriel Józef 1780 Chróścin 8 Piotr Dudek i Marianna Szymankówna Józef 1780 Mieleszyn 9 Piotr Mierzchała i Malgorzata Stawoska Marianna 1780 Mieleszyn 10 Andrzej Kozieł i Róża Lasowska Izydor 1780 Mieleszyn 11 Wojciech Góral i Katarzyna Owczarzanka Józef 1780 Mieleszyn 12 Kazimierz Żołnowski i Gertruda Dachowska Wojciech 1780 Pustkowie Kazek 13 Andrzej…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1770-1779

Metryki - Mieleszyn
Rok Miejscowość Nr * Informacje o rodzicach Imię dziecka   1770 1770 1770 1770 1770 Chróścin 1 Wojciech Mania i Agata Kasper 1770 Mieleszyn 2 Tomasz Kowalczyk i Franciszka Sebastian 1770 Pustkowie 3 Dominik Żołnowski i Agnieszka Agnieszka 1770 Chróścin 4 Jakub Gracz i Łucja Marianna 1770 Pustkowie Lasota 5 Antoni Lassowski i Zofia Marianna 1770 Chróścin 6 Jakub Pokora i Franciszka Franciszek 1770 Chróścin 7 Franciszek Herbecki i Anna Marianna 1770 Mieleszyn 8 Mikołaj Domagała i Marianna Józef 1770 Mieleszynek 9 Józef Owczarek i Jadwiga Józef 1770 Mieleszyn 10 Franciszek Szukała i Małgorzata Marianna 1770 Pustkowie 11 Urban Cieluch i Zofia Wojciech 1770 Mieleszyn 12 Kasper Szukała i Agnieszka Filip Jakub 1770 Mieleszyn 13 Antoni Gabrys i Barbara Felicja i Helena (bliźnięta) 1770 Mieleszyn 14 Piotr Mieszkała i Małgorzata…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1760-1769

Metryki - Mieleszyn
Rok Nr* Imię dziecka Informacje o rodzicach   Miejscowość   1760 1760 1760 1760 1760 1 Franciszka Andrzej Nowak i Jadwiga   1760 2 Franciszek Idzi Giżicki i Jadwiga   1760 3 Gertruda Bartłomiej Pelia i Zofia   1760 4 Agnieszka Jakub Ferdynus i Łucja   1760 5 Jakub Łukasz Nowak i Małgorzata   1760 6 Magdalena Katarzyna Stanisław Kozieł i Regina   1760 7 Jan Marcin Szymanek i Regina   1760 8 Jan Franciszek Pyzała i Jadwiga   1760 9 Kunegunda Franciszek Mysior i Regina   1760 10 Kunegunda Piotr Dudek i Marianna   1760 11 Maria Szymon Gryga i Anna   1760 12 Wawrzyniec Piotr Zuzek i Marianna   1760 13 Teresa Franciszek Szukała i Małgorzata   1760 14 Maciej Jakub Pokora i Franciszka   1760 15 Maciej…
Czytaj więcej