Inwentarz wsi Łubnice z 1767 roku.

Artykuły
Inwentarz Wsi Łubnice Opis czyli inwentarz teraźnieyszey sytuacyi Dóbr wsi klucza Łubnickiego z wszystkiemi jego przyległościami Pryncypialnie wsi Łubnic, potym Dzurkowic i iey Folwarkiem. Daley Jeziorkowego folwarku a po ziemi wsi Radostowa: I wdłusz wsi Chrościna samey w sobie bez żadney będący przyległości. Po nich dóbr wszystkich Mieleczyńskiego klucza  z iego przyległościami, pryncypilalnie wsi Mieleszyna po niey folwarku mieleszówka zwanego y wsi Ochędzyna do tegoż klucza należącey. Dóbr w ziemi Wieruszowskiey na Śląskiej granicy leżących a posesyi y dziedzictwu Nayprzewielebnieyszych ich ma Panien Klasztoru Ołobockiego Zakonu Świętego Cystercyańskiego podległych ze wszystkimi jakie bydz mogą ich przynalezyłościami: Iak oto Rolami, Łąkami, Borami, Budynkami, Młynami, Stawami, Stawkami, Sadzawkami, Poddaństwem y ich wszelkiemi daninami y powinnościami, Zbożami w snopie y ziarnie będącymi, Bydłami, Owcami, Trzodami, Drobami, owo zgoła wszystkiego cokolwiek ku prowenincyi z…
Czytaj więcej
Spotkanie genealogów „Nasze korzenie” Bolesławiec 2016

Spotkanie genealogów „Nasze korzenie” Bolesławiec 2016

Artykuły
Plakat informujący o spotkaniu Projekt pod nazwą Spotkanie genealogów „Nasze korzenie” Bolesławiec 2016 to pomysł Krystyny Skrzek pochodzącej z Bolesławca społeczniczki zaangażowanej w promocję i rozwój swojej rodzinnej miejscowości. Jednodniowe sympozjum polegało na przeprowadzeniu warsztatu nt. genealogii z podaniem źródeł i metod do poszukiwań swoich korzeni oraz prelekcji genealogów. Warsztat przeprowadził Piotr Glądała, historyk – genealog, założyciel Towarzystwa Genealogicznego w Lublinie, rodzinnie związany z ziemią wieluńską. W dalszej części spotkania wystąpił Paweł Rojek - wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wnuk Mari i Floriana Rojków. Następnym prelegentem był Jan Maślanka pułkownik w stanie spoczynku, autor wielu monografii o regionie wieruszowskim. Spotkanie zakończył Piotr Zawada – historyk, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żdżarach. W spotkaniu wzięło udział trzech przedstawicieli Towarzystw Genealogicznych w osobie Pani Iwony Łaptaszyńskiej, prezes Towarzystwa…
Czytaj więcej