Parafia Mieleszyn urodzenia 1820-1829

Metryki - Mieleszyn
l.p. Data Akt Miejscowość Rodzice Imię dziecka 1 01.1820 1 Chróścin Wojciech Glądała włościanin l. 40 i Marianna z Ludzkowskich  l. 30. Kacper 2 01.1820 2 Mieleszyn Walenty Zimoch włościanin l.25 i Jadwiga z Żłobińskich l.25. Antonina 3 01.1820 3 Mieleszyn Marcin Terpisz włościanin l.30 i Katarzyna z Jeżów l.24. Paweł 4 01.1820 4 Chróścin Kazimierz Brząkała włościanin l.24 i Franciszka z Żuzków l.35. Jan 5 01.1820 5 Mieleszyn Paweł Nowakowski lokaj we dworze l.32 i Elżbieta z Woźniaków l.22. Franciszka 6 01.1820 6 Chróścin Idzi Mania włościanin l.35 i Marianna z Dudków l.26. Franciszek 7 02.1820 7 Mieleszyn Tomasz Misiek włościanin l.34 i Katarzyna z Dominasów l.26. Dorota 8 02.1820 8 Mieleszyn Julianna z Kosów l.26, panna. Dorota 9 02.1820 9 Mieleszyn Paweł Graierz włościanin l.39 i Jadwiga z…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn urodzenia 1810-1819

Metryki - Mieleszyn
  l.p. Data Akt Miejscowość Rodzice Imię dziecka Rok 1810 Księga oznaczona nr KM4. Numeracja w nawiasach wg księgi KM4. !Księgi prowadzone od kwietnia do kwietnia, stąd dwie numeracje z czego te w nawiasie, pochodzą z ksiąg stanu cywilnego. ! 1   1 Mieleszyn Maciej Dura i Katarzyna Fronianka Kasper 2   2 Chróścin Jan Król i Roża Smolnianka Karolina 3   3 Mieleszyn Andrzej Domagała i Katarzyna Szcześnianka Agnieszka 4   4 Chróścin Andrzej Goral i Marianna Koźlanka Franciszka 5   5 Chróścin Paweł Myszor i Małgorzata Nowakówna Andrzej 6   6 Chróścin Walenty Pyzała i Franciszka Zuzkówna  Marianna 7   7 Mieleszyn Michał Graierz i Kunegunda Olkówka Konstancja 8   8 Chróścin Maciej Dudek i Marianna Sługówna Kazimierz 9   9 Mieleszyn Jan Domagała i Marianna Gawlanka Franciszka 10…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1800-1809

Metryki - Mieleszyn
l.p. Data Nr Miejscowość Rodzice Imię dziecka Rok 1800     1 Chróścin Maciej Brząkała i Kunegunda Tomasianka Gaspar     2 Chróścin (?) Ferdinus i Magdalena Machynianka Marcjanna     3 Mieleszyn Antoni Gaszyński ze Śląska i Teresa Kurasianka z Chróścina Gasper     4 Mieleszyn Maciej Konat z Mieleszyna i Zuzanna Owczarzanka z Żdżar Agnieszka     5 Mieleszyn Maciej Szymanek i Franciszka Muskacianka Agnieszka     6 Mieleszyn Jan Fikus z Chocz i Gertruda Magrzanka z Mieleszyna Agnieszka     7 Chróścin Tomasz Drzonka i Agnieszka Pokorzonka Marcjanna     8 Mieleszyn Jakub Krol z Wiewiórki i Marianna Gruszczanka z Naborowa Marianna     9 Mieleszyn Marcin Myszor z Zofia Kozlanka Walenty     10 Chróścin Marcin Myszor i Marianna Pelianka Józefa     11 Mieleszyn Franciszek…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1790-1799

Metryki - Mieleszyn
Rok Miejscowość Nr* Imię dziecka Rodzice 1790 1790 Mieleszyn 1 Marianna Łukasz Jatczak i Franciszka Betkówna 1790 Mieleszyn 2 Marcjanna [Stefan lub Szczepan] Magier i Agnieszka Gajówna 1790 Mieleszyn 3 Feliks Stanisław Zawada i Róża Koźlanka 1790 Mieleszyn 4 Maciej Paweł Mormot i Elżbieta Zgrzebianka 1790 Chróścin 5 Marianna Wawrzyniec Zuzek i Rozalia Szymankówna 1790 Chróścin 6 Józef Roch Sowa i Katarzyna Pelianka 1790 Chróścin 7 Franciszka Maciej Betka i Anna Machynianka 1790 Chróścin 8 Franciszka Grzegorz Grydzak i Monika Michalczanka 1790 Chróścin 9 Piotr Marcin Adamczak i Małgorzata Bartosianka 1790 Chróścin 10 Jan Wawrzyniec Pyzała i Zofia Gawlanka 1790 Mieleszyn 11 Marianna Jakub Misiek i Marianna Brozdowska 1790 Mieleszyn 12 Magdalena Grzegorz Cieluch i Tekla Urbańczyk 1790 Mieleszyn 13 Jakub Andrzej Domagała i Marianna Dobrzygówna 1790 Mieleszyn 14 Ignacy…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1780-1789

Metryki - Mieleszyn
Rok Miejscowość Nr * Dane rodziców Imię dziecka 1780 1780 Chróścin 1 Marcin Kuras i Anna Glądała (Chrzestni Piotr Machynia i Marianna Glądalanka) Antoni 1780 Chróścin 2 Sebastian Ferdynus i Jadwiga Olejnikowa Paweł 1780 Chróścin 3 [Stefan lub Szczepan] Myszorek i Róża Machynia Paweł 1780 Mieleszynek 4 Marcin Szwiec i Jadwiga Skubichówna Marianna 1780 Pustkowie 5 Wojciech Kazek i Helena Kunegunda 1780 Chróścin 6 Stanisław Adamek i Katarzyna Owczarzanka Maciej 1780 Mieleszyn 7 Roch Sztelmach i Małgorzata Domańska Gabriel Józef 1780 Chróścin 8 Piotr Dudek i Marianna Szymankówna Józef 1780 Mieleszyn 9 Piotr Mierzchała i Malgorzata Stawoska Marianna 1780 Mieleszyn 10 Andrzej Kozieł i Róża Lasowska Izydor 1780 Mieleszyn 11 Wojciech Góral i Katarzyna Owczarzanka Józef 1780 Mieleszyn 12 Kazimierz Żołnowski i Gertruda Dachowska Wojciech 1780 Pustkowie Kazek 13 Andrzej…
Czytaj więcej

Inwentarz wsi Łubnice z 1767 roku.

Artykuły
Inwentarz Wsi Łubnice Opis czyli inwentarz teraźnieyszey sytuacyi Dóbr wsi klucza Łubnickiego z wszystkiemi jego przyległościami Pryncypialnie wsi Łubnic, potym Dzurkowic i iey Folwarkiem. Daley Jeziorkowego folwarku a po ziemi wsi Radostowa: I wdłusz wsi Chrościna samey w sobie bez żadney będący przyległości. Po nich dóbr wszystkich Mieleczyńskiego klucza  z iego przyległościami, pryncypilalnie wsi Mieleszyna po niey folwarku mieleszówka zwanego y wsi Ochędzyna do tegoż klucza należącey. Dóbr w ziemi Wieruszowskiey na Śląskiej granicy leżących a posesyi y dziedzictwu Nayprzewielebnieyszych ich ma Panien Klasztoru Ołobockiego Zakonu Świętego Cystercyańskiego podległych ze wszystkimi jakie bydz mogą ich przynalezyłościami: Iak oto Rolami, Łąkami, Borami, Budynkami, Młynami, Stawami, Stawkami, Sadzawkami, Poddaństwem y ich wszelkiemi daninami y powinnościami, Zbożami w snopie y ziarnie będącymi, Bydłami, Owcami, Trzodami, Drobami, owo zgoła wszystkiego cokolwiek ku prowenincyi z…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1770-1779

Metryki - Mieleszyn
Rok Miejscowość Nr * Informacje o rodzicach Imię dziecka   1770 1770 1770 1770 1770 Chróścin 1 Wojciech Mania i Agata Kasper 1770 Mieleszyn 2 Tomasz Kowalczyk i Franciszka Sebastian 1770 Pustkowie 3 Dominik Żołnowski i Agnieszka Agnieszka 1770 Chróścin 4 Jakub Gracz i Łucja Marianna 1770 Pustkowie Lasota 5 Antoni Lassowski i Zofia Marianna 1770 Chróścin 6 Jakub Pokora i Franciszka Franciszek 1770 Chróścin 7 Franciszek Herbecki i Anna Marianna 1770 Mieleszyn 8 Mikołaj Domagała i Marianna Józef 1770 Mieleszynek 9 Józef Owczarek i Jadwiga Józef 1770 Mieleszyn 10 Franciszek Szukała i Małgorzata Marianna 1770 Pustkowie 11 Urban Cieluch i Zofia Wojciech 1770 Mieleszyn 12 Kasper Szukała i Agnieszka Filip Jakub 1770 Mieleszyn 13 Antoni Gabrys i Barbara Felicja i Helena (bliźnięta) 1770 Mieleszyn 14 Piotr Mieszkała i Małgorzata…
Czytaj więcej

Parafia Mieleszyn chrzty 1760-1769

Metryki - Mieleszyn
Rok Nr* Imię dziecka Informacje o rodzicach   Miejscowość   1760 1760 1760 1760 1760 1 Franciszka Andrzej Nowak i Jadwiga   1760 2 Franciszek Idzi Giżicki i Jadwiga   1760 3 Gertruda Bartłomiej Pelia i Zofia   1760 4 Agnieszka Jakub Ferdynus i Łucja   1760 5 Jakub Łukasz Nowak i Małgorzata   1760 6 Magdalena Katarzyna Stanisław Kozieł i Regina   1760 7 Jan Marcin Szymanek i Regina   1760 8 Jan Franciszek Pyzała i Jadwiga   1760 9 Kunegunda Franciszek Mysior i Regina   1760 10 Kunegunda Piotr Dudek i Marianna   1760 11 Maria Szymon Gryga i Anna   1760 12 Wawrzyniec Piotr Zuzek i Marianna   1760 13 Teresa Franciszek Szukała i Małgorzata   1760 14 Maciej Jakub Pokora i Franciszka   1760 15 Maciej…
Czytaj więcej

Parafia Naramce małżeństwa 1818-1829

Metryki - Naramice
L.p. Data Akt Zaślubiony Zaślubiona 1 1816 1 Józef Rejczyński l.26, ur. Poznań, s. Antoniego i Elżbiety z Krupskich.   1 1818 1 Różański Roch Julianna Paliskówna 2 1818 2 Zalewski Franciszek Elżbieta Krzesińska 3 1819 1 Włodarczyk Mikołaj Małgorzata Gruchocianka 4 1819 2 Dawidowicz Wolek Sara Anklówna 5 1819 3 Rzeźniczak Błażej Marianna Uwijalanka 6 1819 4 Kuczubiak Augustyn Agata Cibarszczanka 7 1820 1 Wicherek Stanisław Marianna Głuszanka 8 1820 2 Stężalak Jan Julianna Grelanka 9 1820 3 Weszczak Piotr Róża Piskorzanka 10 1821 1 Wittman Wojciech Franciszka Libiszewska 11 1821 2 Pichliński Michał Julianna Glądała 12 1821 3 Lichter Jan Marianna Kulanka 13 1821 4 Pawlak Józef Brygida Perczyna 14 1821 5 Cieślik Jan Katarzyna Gwiaździanka 15 1821 6 Szczepaniak Piotr Salomea Macanka 16 1821 7 Sprine Jan…
Czytaj więcej

Parafia Słupia pod Kępnem małżeństwa 1790-1799

Metryki - Słupia pod Kępnem
L.p. Miejscowość Data Zaślubiony Zaślubiona 1 Słupia 30.01.1790 Szymon Santa Krystyna Kajzmiercząnka 2 Kuźnica 9.06.1790 Józef Tarabiński Małgorzata Lipczanka 3 Zmyślona 26.09.1790 Sebastian Mularczyk Tekla Napieralonka 4 Słupia 17.10.1790 Michał Kurek Gertruda Mielczarząnka 5 Słupia 17.10.1790 Tomasz Godfrydziak Zofia Owczarzonka 6 Słupia 24.10.1790 Karol Baroniak Franciszka Mikosianka 7 Kuźnica 25.10.1790 Laurenty Dworaczyk Małgorzata Płaczkówna 8 Kuźnica 25.10.1790 Walenty Balon Jadwiga Płaczkówna 9 Spigiel 6.02.1791 Grzegorz Król Ewa Kamoczka 10 Kuźnica 13.02.1791 Mikołaj Giel Zuzanna z Kuźnicy, wdowa. 11 Słupia 17.07.1791 Jakub Dębowy Agnieszka Cieślakówna 12 Słupia 10.01.1792 Filip Gielniak Katarzyna Grabiszczanka 13 Spigiel 12.08.1792 Felicjan Gielniowski Katarzyna Dworaczanka 14 Słupia 30.08.1792 Tomasz Kubiczak Rozalia Stasiówna 15 Słupia 28.10.1792 Józef Skąpski Krystyna Urbańszczanka 16 Zmyślona 18.11.1792 Augustyn Nawrot Jadwiga Zaiączka 17 Kuźnica 26.11.1792 Kazimierz Napierała Marianna Płaczkówna 18 Spigiel 20.01.1793 Wojciech…
Czytaj więcej