Bolesławiec
Bolesławiec
Rozpoczyna się Księga Zaślubionych, Aktów Stanu Cywilnego Gminy Bolesławskiej, na Rok Tysięczny Osiemsetny Dwudziesty Piąty: pisania przez Ks. Jana Kantego Chrzanowskiego Proboszcza Bolesławskiego, Urzędnika Stanu Cywilnego tejże Gminy…
Wieluń
Wieluń
Opisanie Stanu Miasta Jego Królewskiej Mości Wielunia w Roku Tysiącznym Siedemsetnym Osiemdziesiątym Dziewiątym JW. Komisarzom od Przeświętnych Stanów Rzplitey Skonfederowanych wyznaczonym podane...
Wieruszów
Wieruszów
Regestr ludności Chrześcijan w Parafii Wieruszowskiej w Województwie Sieradzkim Ziemi Wieluńskiej Powiecie Ostrzeszowskim leżącej spisany dnia 1 stycznia Roku 1791 przez ks. Franciszka Magnuskiego Plebana Religii Katolickiej Rzymskiej….

Ogólnopolski Zajzd Rodziny Glądałów

Najnowsze wpisy

Parafia Mieleszyn małżeństwa 1860-1869
29 czerwca 2017
l.p. Rok Akt Miejscowość Zaślubiony Zaślubiona 1 1860 1 Mieleszyn Wincenty Knychta l.21, s. Szymona i Marianny z Marków, ur. Wój
Parafia Mieleszyn małżeństwa 1850-1859
29 czerwca 2017
L.P Rok Akt Miejscowość Imię i nazwisko mężczyzny Imię i nazwisko kobiety 1 1850 1
Parafia Mieleszyn małżeństwa 1840-1849
29 czerwca 2017
L.p. Rok Akt Miejscowość Zaślubiony Zaślubiona   Wykaz skrótów: l. – lat, s.- syn, c.- córka, ur. – urodzony/a, zam.-zamieszkały/a 1
Parafia Mieleszyn małżeństwa 1830-1839
29 czerwca 2017
L.p. Rok Akt Miejscowość Zaślubiony Zaślubiona   Wykaz skrótów: l. – lat, s.- syn, c.- córka, ur. – urodzony/a, zam.-zamieszkały/a 1
Parafia Mieleszyn małżeństwa 1820-1829
29 czerwca 2017
Rok Akt Miejscowość Zaślubiony Zaślubiona 1820 1 Mieleszyn Kazimierz Dura Katarzyna Migulska 1820 2 Chróścin
Parafia Mieleszyn małżeństwa 1810-1819
29 czerwca 2017
Rok Akt Miejscowość Zaślubiony Zaślubiona Księga zaślubin nr KM16 Daty skrajne: 10.07.1808-30.04.1809 1808             B R A K