Lista posesorów Miasta Wielunia z 1790 roku.

Artykuły
Lista posesorów Miasta Wielunia z 1790 roku opracowana na podstawie akt Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego. Dom 1 Walenty Kochelski prezydent Wielunia Dom 2 Wojciech Gozdowski Dom 3 Ewa Cichocka Dom 4 Franciszek Rogowski Dom 5 Paweł Olszakoski Dom 6 Ignacy [Samnacki?], Józef Hurdziński, Marianna Hurdzińska, Franciszka Wrólewska, Jakub Libertowski. Dom 7 Marcin Siedlecki Dom 8 Aleksy Rogawski Dom 9 Sebastian Skupnia Dom 10 Jędrzej Bujak 11 Felicjan Trelewicz 12 Maciej Pisulski 13 Franciszek Rzeszowski 14 Aleksander Grocki 15 Joanna Swierk 16 Andrzej Schibik 17 Grzegorz Zabłocki 18 Rozalia Radecka 19 Wojciech Rozkiewicz 20 Stanisław Rudzikowski 21 Józef Piotrowicz 22 Roch Juraki 23 Antoni Szymański 24 Józefat Wystulski 25 Jadwiga Radzikoska 26 Stanisław 27 Michał Piskorski 28 Mikołaj Samulski 29 Jakub Sieradzki 30 Józef Widziński 31 Ludwik…
Czytaj więcej

Tabele prestacyjne jako źródło do poznania dziejów włościan i regionu

Artykuły, Poradnik
Wstęp Prestacja jest to słowo używane w dawnych wiekach na określenie zobowiązań wynikających z umowy między poddanym a zwierzchnikiem, np. powinności chłopów wobec właściciela dóbr. Tabele prestacyjne powstałe w 1846 roku są zatem wykazem powinności, które ujęte zostały w formie tabel. Sama formuła tabel jak też treści w niej zawarte nie są czymś nowym w polskim prawie. Znane są inne przykłady takich źródeł, jak choćby liczne inwentarze królewszczyzn przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, czy inwentarz sióstr cysterek z Ołoboka, datowany na 1768 rok, a udostępniony na stronie rodziny Glądałów. Przy pierwszym zetknięciu się z tym źródłem, pasjonat genealogii może odnieść wrażenie, że zebrane tam informacje nie są dla niego interesujące. Faktycznie, nie znajdziemy tam informacji czysto genealogicznych, a jedynie wykaz włościan z przynależnością do miejscowości, numer domu,…
Czytaj więcej

Parafia Kępno, spis ludności 1792 roku.

Spisy ludności
Rejestr ludności chrześcijan w parafii Kępińskiej w ziemi Wieluńskiej powiecie Ostrzeszowskim leżącej, spisanej przez księdza Mikołaja Ordęgę kononika inflanckiego , proboszcza Kępińskiego religii katolickiej rzymskiej roku 1792 dnia 1 lutego Miasto Kępno dziedziczne JW Bronikowskiego szambelana JKM [table id=24 /]
Czytaj więcej