Kępno, Spis ludności Żydowskiej z 1790 r.

Spisy ludności
Rejestr ludności Żydowskiej zamieszkującej w Mieście Kępnie dziedzicznym JW. Samuela Bronikowskiego szambelana JKM w województwie Sieradzkim, powiecie Ostrzeszowskim, w ziemi Wieluńskiej przez magistrat tegoż miasta spisany w roku 1790 Spis zredagowany przez Małgorzatę Białas 1 Jan Józefowicz rabin 31 2 Gilla jego żona 26 3 Leybuś jego syn 9 4 Haja służąca 18 5 Silman Dawidowicz 42 6 Wolf jego syn 15 7 Laia jego córka 16 8 Bluma służąca 18 9 Berek Lilmanowicz 30 10 Freydla jego żona 26 11 Elias Hayslowicz 30 12 Feygyla jego żona 28 13 Józef jego syn 12 14 Mosiek Hanczlowicz 47 15 Hala jego żona 40 16 Abram jego syn 6 17 Lowya jego córka 12 18 Mosiek Józefowicz 50 19 Payska jego żona 46 20 Nynzik Dawidow 46 21 Prycza jego żona…
Czytaj więcej

Małgorzata Białas, Miasto Kępno w 1790 r.

Artykuły
Na podstawie sporządzanych dla Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej, w latach 1790-1792, corocznych spisów parafialnych - „Rejestrów ludności w Parafii Kępińskiej w Ziemi Wieluńskiej Powiecie Ostrzeszowskim leżącej”, spisanych przez ówczesnych duszpasterzy trzech istniejących kościołów i innych znalezisk z Internetu napisałam tę krótką notatkę o historii naszego miasta. Działo się w czasach Imć Pana Samuela Oppeln-Bronikowskiego herbu Osęk (1751-1816),  dziedzica Kępna, który był szambelanem Jego Królewskiej Mości Stanisława Augusta Poniatowskiego (panującego do 1795 r.). W mieście znajdowały się trzy świątynie: od 1685 r. kościół katolicki, od 1664 r. kościół ewangelicki i od 1689 r. żydowska synagoga. W 1790 r. duszpasterzami byli: ksiądz Mikołaj Ordęga, pastor Michał Winckler i rabin Jan Józefowicz. Dwór Samuela Bronikowskiego, zarządzany przez Doroteusza de Altrok, z browarem dworskim, był usytuowany mniej więcej w okolicach kościoła ewangelickiego, naprzeciw dworca autobusowego.…
Czytaj więcej